9 de febrer de 2022

CÀRRECS A L'AULA - CICLE SUPERIOR

Els alumnes del Cicle Superior realitzem càrrecs d'aula cada dia, que ens permeten implicar-nos d'una forma activa en la dinàmica de la classe i adquirir responsabilitats a l'escola, dos objectius necessaris per al continuo creixement.

A més, els càrrecs de classe són una bona oportunitat per treballar habilitats socials, potenciant el treball en equip i el sentiment de pertinença d'un grup on se'ns dona suport i se'ns guia per a assolir nous reptes i habilitats, guanyant seguretat i autoestima

Tots els càrrecs potencien el treball conscient, l'atenció i l'organització espacial i temporal, tots requisits necessaris per la resta d'aprenentatges d'aula.

Els càrrecs de classe que fem en el dia a dia són:

  • Calendari i Horari.

  • Passar llista.

  • Menú.

  • Temps.

  • Secretari/a.


- Aquest mes, en Josué és l'encarregat del Calendari i Horari: En aquest càrrec, cada matí, amb el suport dels mestres de l'aula, marquem amb una creu al calendari el número del dia en el que estem. Després, busca el número en un plafó entre l'1 i el 31, i l'enganxa en l'espai de la data a la pissarra.
Localitza en l'horari quin dia de la setmana estem (dilluns, dimarts, dimecres, dijous o divendres) i agafa la tira d'activitats corresponents per enganxar-la a la pissarra.
Un cop organitzada tota la informació, en Josué repassa l’horari del dia pels companys, assenyalant correlativament amb el dit les activitats que es faran durant aquell dia.
Després tots reforçaran la informació amb les seves tires d'activitats personals.

En aquest càrrec es treballa l'organització espacial i temporal i la motricitat fina així com el reconeixement dels números, colors, dies de la setmana, mesos i les estacions, ajudant a treballar el concepte d'estructura del dia i el pas del temps.



- L'Andreu, ara és l'encarregat de Passar llista: En aquest càrrec, l'Andreu revisa quins companys han vingut a l'escola aquell dia i quins estan a casa, i ens ho explica a la resta amb el suport d'un plafó setmanal de doble entrada amb els noms dels companys i un pictograma d'escola o casa.


Per fer aquest càrrec, seguim treballant l'organització espacial i temporal, així com la motricitat fina, així com el pas del temps que ens permet veure com avancem en els dies de la setmana. Els alumnes es fixen en la inicial i en els noms dels companys, alguns fent lectura global i altres més analítica.

Treballem també el sentiment de grup i habilitats socials i emocionals com l'empatia, tenint en compte a l'altre.




- La Valentina ara és l'encarregada de confegir i explicar el Menú als companys:
La mestre apunta a la pissarra i diu els plats del dia i l'alumna localitza a la carpeta d'imatges el que menjarem de primer plat, de segon i de postres, amb l'ajuda de referències visuals de colors.
Un cop col·locat al plafó de classe, també per colors, ho verbalitza per la resta de companys, que després confegiran el seu comunicador de menjador.
En aquest càrrec es treballa l'estructura, l'atenció i el reconeixement i l'adquisició de vocabulari dels diferents menjars de l'escola.



- En Marc és l'encarregat del Temps: Ha de mirar quin temps fa per la finestra i triar el pictograma que ho representa, entre dues opcions que se li plantegen (Sol, Núvol, Pluja, Neu…)
Situa el pictograma triat al plafó de classe per tal de compartir-ho amb la resta de companys.
En aquest càrrec, es treballa l'observació, l'atenció, el reconeixement i identificació de pictogrames del temps meteorològic del moment.
 


- La Sofia actualment és la Secretaria de la classe, s'encarrega de repartir les agendes abans de marxar a casa, va a la impressora a buscar les fitxes que hem imprès a l'aula, o va a l'armari de plàstica a buscar pintures, pinzells i d'altres materials que necessitem.

A més de les habilitats anteriorment mencionades, es treballa interpretar consignes de la mestra, (on haig d'anar i què haig de portar) i resoldre-les amb autonomia, la responsabilitat i confiança, reforçant l'autoestima, la feina en equip i per la resta del grup.

 

 
L'escola és dels primers llocs públics on posem en pràctica la socialització. Els càrrecs tenen un paper important a l'hora de desenvolupar tots aquests aprenentatges i habilitats, ja que ens permeten oferir a cada company un treball realitzat per nosaltres, sumant la feina de tots i aconseguint plegats els objectius establerts.
 
Grup del Cicle Superior

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada