Passa al contingut principal

Treball per racons de joc a l'Educació Infantil

   Els dimecres al matí els nens de l'aula d'educació infantil treballen per racons. Aquest curs estem treballant els següents racons de joc: Racó de les cuinetes, racó dels cotxes, racó de les nines i racó dels contes.
   La metodologia del Treball per Racons consisteix en organitzar els espais de treball delimitant-los i donant als nens els materials i estris necessaris per realitzar activitats d'aprenentatge d'una manera més autònoma.

   El joc és una eina lúdica que també s'utilitza com a recurs educatiu per tal d'afavorir el desenvolupament de l'infant. Serveix per que el nen aprengui a interaccionar amb els objectes, les persones i el seu entorn i a la vegada facilita que pugui posar en pràctica les seves habilitats i desenvolupi aquelles que ja ha après.


   El joc influeix en diversos àmbits:
- Sensoriomotor: jocs de moviment, exploració i coneixement del propi cos…
- Cognitiu: noves experiències, manipular, explorar, imaginar, desenvolupar llenguatge, adquirir nou  vocabulari...
- Afectiu-social: treballar pors, emocions, hàbits socials, normes de conducta…

A través del joc el nen descobreix el valor del "altre" per oposició a si mateix, i interioritza actituds, valors i normes que contribueixen al seu desenvolupament afectiu-social i a la consecució del procés socialitzador que inicia.

  Amb els nostres alumnes la figura de l'adult és fonamental a l'hora que l'infant "aprengui a jugar", ja que l'educador el guia per tal que la experiència del joc sigui enriquidora i positiva. Sovint cal "ensenyar a jugar" a través del modelatge, amb propostes d'interaccions...


  Jocs i infància són inseparables. Un nen que no juga està perdent una eina d'aprenentatge molt potent en aquest període de la seva vida. O sigui que, ja sabeu... Deixa'm jugar que estic aprenent!

Comentaris