31 de març de 2020

LES PROFESSIONS

Els alumnes de Cicle Superior a comunicació, estan treballant les professions. A continuació us oferim dos powers points molt interactius.

El primer es un: ¿Qui es Qui?, juntament amb una graella imprimible per tal de que apunteu si les endevineu totes!

El segon PowerPoint es per a treballar les descripcions d’algunes professions. Hauràs de respondre a les preguntes: Que fan? On? I Que utilitzen? Podràs descriure-les totes?


Esperem que gaudiu de tot plegat i que ens envieu fotos i vídeos treballant i endevinant les professions.

recull d'APPS: CAUSA-EFECTE

La societat en la qual vivim es caracteritza per l'aparició i continu desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Les TIC estan presents en forma d'ordinadors, tauletes, telèfons intel·ligents, etc. en les activitats quotidianes de la majoria de les persones.
La tecnologia és una realitat quotidiana per a un nombre cada vegada major de persones i, indubtablement, està canviant els hàbits en la comunicació, accés a la informació i múltiples aspectes en la nostra societat.La utilització de les TIC potencia les capacitats, possibilita la realització de tasques i afavoreix la igualtat d'oportunitats. Sembla lògic pensar que si les noves tecnologies poden utilitzar-se per a comunicar-nos, recordar les nostres tasques pendents o aprendre nous idiomes, igualment puguin utilitzar-se com a eines per a l'estimulació cognitiva o la comunicació.
El desenvolupament d'apps específiques d'entrenament cognitiu és un camp en el qual, l'accessibilitat i l'usabilitat han d'ocupar un paper fonamental. En aquest sentit, l'objecte de l'aplicació ha d'estar molt ben definit, així com les dinàmiques a seguir en les diferents activitats plantejades. Un aspecte especialment rellevant en relació a l'ús d'apps és la possibilitat d'aprofitar i activar les capacitats de la persona fomentant la seva autonomia. Per aquest motiu, resulta essencial la flexibilitat de l'eina així com l'actitud de les persones implicades en el seu ús, amb la finalitat d'anar simplificant i eliminant suports que ja no siguin necessaris per a l'usuari. 
Recomanacions:
 • Tot i que les tauletes tenen un component atractiu i lúdic, cal diferenciar el que serà una estona de joc (més lliure) i el que és una estona de feina.
 • En estones de feina, en molts casos cal acompanyar al alumne fins que finalitzi la tasca. Entrar i sortir de les apps de manera compulsiva no ajudarà a establir una rutina de feina. Es pot pactar una estona de feina amb un temporitzador o seleccionar (en sistemes IOS) la funció d' "accès guiat" per tal de controlar l'entorn accessible i la durada de la tasca.

Aquests dies estem fent un recull d'apps que treballem a l'escola, intentant recollir les diverses capacitats, necessitats e interessos de tots els alumnes. Us les anirem compartint amb la idea de tenir un document final on estiguin totes recopilades i actualitzades.
-Les tauletes de l'escola són ipads (sistema IOS) però hem buscat apps similars també en android.
-La majoria són apps gratuïtes, o si més no, una part, la resta poden incloure compres integrades.
-Cada icona us durà a l'enllaç de descàrrega de l'app seleccionada.
Avui us compartim el recull d'apps de causa i efecte, amb diversos graus de dificultat:
-------------------------------------------

La sociedad en la que vivimos se caracteriza por la aparición y continuo desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Las TIC están presentes en forma de ordenadores, tabletas, teléfonos inteligentes, etc. en las actividades cotidianas de la mayoría de las personas.

La tecnología es una realidad cotidiana para un número cada vez mayor de personas y, indudablemente, está cambiando los hábitos en la comunicación, acceso a la información y múltiples aspectos en nuestra sociedad. La utilización de las TIC potencia las capacidades, posibilita la realización de tareas y favorece la igualdad de oportunidades. Parece lógico pensar que si las nuevas tecnologías pueden utilizarse para comunicarnos, recordar nuestras tareas pendientes o aprender nuevos idiomas, igualmente puedan utilizarse como herramientas para la estimulación cognitiva o la comunicación.

El desarrollo de apps específicas de entrenamiento cognitivo es un campo en el que, la accesibilidad y la usabilidad deben ocupar un papel fundamental. En este sentido, el objeto de la aplicación debe estar muy bien definido, así como las dinámicas a seguir en las diferentes actividades planteadas. Un aspecto especialmente relevante en relación al uso de apps es la posibilidad de aprovechar y activar las capacidades de la persona fomentando su autonomía. Por este motivo, resulta esencial la flexibilidad de la herramienta así como la actitud de las personas implicadas en su uso, con el fin de ir simplificando y eliminando soportes que ya no sean necesarios para el usuario.

Recomendaciones:
 • Aunque las tabletas tienen un componente atractivo y lúdico, hay que diferenciar lo que será un rato de juego (más libre) y lo que es un rato de trabajo.
 • En ratos de trabajo, en muchos casos hay que acompañar al alumno hasta que finalice la tarea. Entrar y salir de las apps de manera compulsiva no ayudará a establecer una rutina de trabajo. Se puede pactar un rato de trabajo con un temporizador o seleccionar (en sistemas IOS) la función de "acceso guiado" para controlar el entorno accesible y la duración de la tarea.

Estos días estamos haciendo una recopilación de apps que trabajamos en la escuela, intentando recoger las diversas capacidades, necesidades e intereses de todos los alumnos. Os las iremos compartiendo con la idea de tener un documento final donde estén todas recopiladas y actualizadas.

-Las tabletas de la escuela son iPads (sistema IOS) pero hemos buscado apps similares también en android.
-La mayoría son apps gratuitas, o al menos, una parte de ellas, el resto pueden incluir compras integradas.
-Cada icono os lleva al enlace de descarga de la app seleccionada.

Hoy os compartimos la recopilación de apps de causa-efecto, con varios grados de dificultad:
GUIA D'EXERCICIS PER CUIDAR L'ESQUENA

A causa de la situació actual de confinament passem moltes hores a casa i podem caure en el sedentarisme, a moure'ns poc o molt poc, vaja!.
No podem oblidar que molts i moltes estem treballant des de casa amb el ordinador, les tauletes digitals i els mòbils també són més utilitzades per tots, adults i noi/es, passant moltes hores asseguts.
Per aquests motius és molt aconsellable que incorporem, sinó cada dia si almenys 2-3 dies per setmana, alguns tipus d'exercicis o estiraments que evitin aquest sedentarisme o aquestes posicions prolongades i ajudin a prevenir futurs dolors, sobretot a nivell de l'esquena.

A l'escola ja realitzem amb alguns alumnes l'anomenat grup d'esquena, activitat a la que els alumnes poden prendre consciència de la importància de tot això que hem comentat i on treballem alguns dels exercicis d'estirament que veureu a continuació.

Us proposem una guia amb una sèrie d'estiraments senzills per a l'esquena, tant per a la zona alta de la columna vertebral (cervicals), com per a la zona mitja-baixa (dorso-lumbar), així mantindrem en bon estat la musculatura ja que afavorim la seva flexibilitat, així com el moviment de les articulacions, alliberant les tensions i millorant en definitiva la nostra vitalitat.

La guia consta de 2 seccions diferenciades:
 • Estiraments de la zona cervical.
 • Estiraments de la zona dorsal i lumbar.
A la presentació s'especifica l'exercici a realitzar i com fer-ho. No es necessari que feu tots els exercicis, però podeu escollir 3 o 4 i fer 2-3 sèries de 15-20 repeticions. Podeu posar música relaxant a volum suau.

Les pautes generals, importants per fer-los correctament:
 • Moviments molt suaus i progressius, mai de forma brusca.
 • Moviments realitzats a poc a poc, amb calma i sense presses.
 • Mantenir la posició d'estirament de 15 a 20 segons.
 • Tornar a la posició inicial
 • Si hi ha possibilitat, millor fer-los davant d'un mirall, per observar el nostre posicionament.
Pròximament, dintre del bloc curricular de les TVA,  "HÀBITS SALUDABLES", també penjarem un altre recull d'estiraments i exercicis destinats a la musculatura dels braços, colzes, canells i dits que tant fem servir amb les noves tecnologies, i que cada cop amb més freqüència estan causant noves dolences.

Esperem que us sigui d'utilitat i us ajudi a sentir-vos millor!


----------------------------------------------------------------------

Debido a la situación actual de confinamiento pasamos muchas horas en casa y podemos caer en el sedentarismo, ¡a movernos poco o casi nada, vaya!.
Además no podemos olvidar que muchos y muchas estamos trabajando desde casa con el ordenador, las tabletas digitales y móviles también son muy utilizadas tanto por adultos como por los chico/as, pasando muchas horas sentados. 
Por estos motivos es muy aconsejable que incorporemos, sino cada día, si al menos 2-3 días a la semana, algún tipo de ejercicios o estiramientos que eviten este sedentarismo o estas posturas prolongadas y nos ayuden a prevenir futuras dolencias, sobretodo a nivel de la espalda.

En la escuela ya realizamos con algunos alumnos el llamado grupo de espalda, actividad donde los alumnos pueden tomar conciencia de la importancia de lo que hemos comentado anteriormente, y donde trabajamos algunos de los ejercicios de estiramiento que veréis a continuación.

Os proponemos una guía con una serie de estiramientos sencillos para la espalda, tanto para la zona alta de la columna vertebral (cervicales), como para la zona media-baja (dorsal y lumbar), así mantendremos en buen estado la musculatura ya que favorecemos su flexibilidad, así como el movimiento de las articulaciones, liberando tensiones y mejorando en definitiva nuestra vitalidad.

La guía consta de 2 secciones diferenciadas:
 • Estiramientos de la zona cervical.
 • Estiramientos de la zona dorsal y lumbar.
En la presentación se especifica el ejercicio a realizar y cómo hacerlo. No es necesario que hagáis todos los ejercicios, pero podéis elegir 3 o 4 y hacer 2-3 series de 15-20 repeticiones. Podéis poner música de relajación a un volumen suave.

Las pautas generales, importantes para hacerlos correctamente:
 • Movimientos muy suaves y progresivos, nunca de forma brusca.
 • Movimientos realizados poco a poco, con calma y sin prisas.
 • Mantener la posición de estiramiento de 15 a 20 segundos.
 • Volver a la posición inicial.
 • Si hay posibilidad, mejor hacerlos frente a un espejo para observar nuestro posicionamiento.
Próximamente, dentro del bloque curricular del grupo de la TVA, "HÁBITOS SALUDABLES", también colgaremos otra recopilación de estiramientos y ejercicios destinados a la musculatura de los brazos, codos, muñecas y dedos que tanto usamos con las nuevas tecnologías, y que cada vez con más frecuencia están causando nuevas dolencias.

¡Esperamos que os sea de utilidad y que os ayude a sentiros mejor!
30 de març de 2020

AMPOLLES SENSORIALS

Les ampolles sensorials són un recurs educatiu molt versàtil (hi ha moltes maneres de crear ampolles) i fàcil de fer, amb el que es desenvolupen diferents objectius com estimular els diferents sentits , ajudar a potenciar i estimular la observació, la lliure exploració i el propi joc.

Amb aquest recurs treballarem:
 • Motricitat Fina.
 • Percepció del pes.
 • Coordinació óculo-manual.
 • Vista.
 • Oïda.
 • Control de moviments.
 • Concentració i Atenció.


Les ampolles sensorials són ampolles de plàstic (poden ser de diferents colors i mides) que s'omplen de diferents materials.
Seguidament us proposem exemples de material per posar dins les ampolletes, però podeu provar altres opcions, amb el que tingueu a casa:
 • Elements o material per fer soroll (llegums, pasta, arròs, botons de diferents mides i colors…)
 • Elements naturals (sorra, pedretes, fulles, tronquets…)
 • Material com neteja pipes, confeti, pompons de colors....
 • Aigua o glicerina amb purpurina, estrelletes...

Un cop ho tingueu tot dins, assegureu-vos de tapar bé l'ampolla, sobretot si hi heu posat algun líquid!
Si cal, ho podeu reforçar amb cinta adhesiva, per més seguretat.

Aquí us mostrem alguns exemples d'ampolles sensorials:
PICTOGRAMES PER LES RUTINES DIÀRIES

Recordeu la importància d'establir rutines i planificacions clares pels vostres fills.

A continuació us proposem tot un recull de pictogrames perquè pugueu fer-los servir amb ells en els seus horaris. La idea es que serveixin per organitzar millor el dia a dia, així com per anticipar les diferents tasques, rutines i accions a escollir.

Trobareu que hi ha pictogrames en blanc perquè pugueu personalitzar-los, si cal, a la vostra pròpia elecció per coses o accions que no apareguin. Podeu escriure o dibuixar l'activitat, o buscar el pictograma a la web d' ARASAAC, o si voleu, ens podeu fer demandes concretes per les vies habituals.

Es troben agrupats en 5 seccions diferenciades:
 • Dies de la setmana
 • Àpats
 • Tasques de casa
 • Hàbits de higiene personal
 • Activitats
Esperem que us siguin d'utilitat!

--------------------------------------------------------------------
Recordad la importancia de establecer rutinas y planificaciones claras para vuestros hijos.

A continuación os proponemos una colección de pictogramas para que podáis usarlos con ellos.
La idea es que os sirvan para organizar mejor el día a día, así como para anticipar las diferentes tareas, rutinas y acciones a elegir.

Encontraréis que hay pictogramas en blanco para que podáis personalizarlos, si lo creéis oportuno, a vuestra propia elección, para cosas o acciones que no aparezcan. Podéis escribir o dibujar la actividad, buscar el pictograma en la web de ARASAAC, o si queréis, nos podéis hacer peticiones concretas por las vías habituales.

Se encuentran agrupados en 5 secciones diferenciadas:
 • Días de la semana
 • Comidas
 • Tareas de casa
 • Hábitos de higiene personal
 • Actividades
¡Esperamos que os sean de utilidad!

PICTOGRAMES RUTINES DIÀRIES CATALÀ
PICTOGRAMAS RUTINAS DIARIAS CASTELLANOPINTEM MANDALES DE LA PRIMAVERA

Avui us proposem una activitat relaxant de pintura:
Pintar mandales calma els nostres pensaments, ens ajuda a relaxar-nos i a alleujar l'estrès.
És una activitat que pot ser realitzada per tots, des de nens fins a adults, sense importar l'edat.

Us proposem que pinteu aquests mandalas fets amb motius primaverals per omplir tot de colors i celebrar la natura el renéixer de la primavera, l'alegria i la bellesa d'aquesta estació.

Si voleu saber més sobre mandales i flors, us deixem també l'enllaç següent:

https://emborg.com.ar/mandalas-para-imprimir/mandalas-de-flores-para-imprimir/

-------------------------------------

Hoy os proponemos una actividad relajante de pintura.
Pintar mandalas calma nuestros pensamientos, nos ayuda a relajarnos y a aliviar el estrés.
Es una actividad que puede ser realizada por todos, desde niños hasta adultos, sin importar la edad.

Os proponemos que pintéis estos mandalas hechos con motivos primaverales para llenar todo de colores y celebrar con la naturaleza el renacer de la primavera, la alegría y la belleza de esta estación.

Si queréis saber más sobre mandales y flores, os compartimos el enlace siguiente:

29 de març de 2020

DÒMINO DE LES EMOCIONS

Hola amics, alumnes i famílies, si voleu passar una bona estona preparant un joc i després jugant en família aquí teniu uns dòminos de les emocions!

Hem d'agrair a l'equip d'ARASAAC els materials que recopilen i comparteixen gratuïtament a la seva web per tothom: www.arasaac.org  En aquest cas, hem adapatat la versió també al català.

Només cal que imprimiu el que més us agradi (versió en català o castellà, només imatges o imatges i text, així com fitxes petites o grans), retalleu i enganxeu en una cartolina o cartró de reciclatge.
Mentre jugueu podeu reproduir amb el gest del cos i la cara l'emoció.
Vinga, imaginació al poder!

Ah, i no oblideu fer-vos fotos i envieu-les a l'escola, ens agrada molt veure-us!

Moltes abraçades virtuals de tots els professionals per vosaltres i per les vostres famílies!

-------------------------------------------------------------------

Hola amigos, alumnos y familias, si queréis pasar un buen rato preparando un juego y después jugando en familia aquí tenéis unos dominós de las emociones!

Hemos de agradecer al equipo de ARASAAC los materiales que recopilan y comparten gratuitamente en su web para todos: www.arasaac.org En este caso, hemos adaptado la versión también al catalán.

Sólo hay que imprimir el que más os guste (versión en catalán o en castellano, sólo imágenes o imágenes y texto, así como fichas pequeñas o grandes), recortad y pegad en una cartulina o en cartón reciclado.
Mientras jugáis podéis reproducir con el gesto del cuerpo y la cara la emoción.
Venga, ¡imaginación al poder!

Ah, y no olvidéis haceros fotos y enviarlas a la escuela, ¡nos gusta mucho veros!

¡Muchos abrazos virtuales de todos los profesionales para vosotros y vuestras familias!


FITXES PETITES / FICHAS PEQUEÑAS
FITXES GRANS / FICHAS GRANDES

FITXES PETITES AMB TEXT EN CATALÀ

FITXES GRANS AMB TEXT EN CATALÀ
FICHAS PEQUEÑAS CON TEXTO EN CASTELLANO

FICHAS GRANDES CON TEXTO EN CASTELLANO27 de març de 2020

REPTE - #JOAPLAUDEIXO #YOAPLAUDO

Avui ja és divendres i volem proposar-vos un nou repte!

Ens agradaria que ens envieu els vostres vídeos aplaudint a totes les persones que dia rere dia estan sortint de casa seva per anar a treballar, malgrat la situació que estem vivint, per cobrir totes aquelles feines tant essencials que no es poden deixar de realitzar.

Un aplaudiment de gratitud, que molts ja deveu fer des dels balcons i finestres de les vostres cases i que us convidem a que el compartiu amb nosaltres per així fer un gran aplaudiment de part de tota la comunitat d'alumnes, families, amics i mestres de la nostra escola.

A continuació trobareu les instruccions del repte, gràcies per col·laborar!

----------------------------------------------------------------------------------

Hoy ya es viernes y queremos proponeros un nuevo reto!

Nos gustaría que nos mandarais vuestros vídeos aplaudiendo a todas las personas que día tras día están saliendo de sus casas para ir a trabajar, pese a la situación que estamos viviendo, para cubrir todos aquellos trabajos tan esenciales que no se pueden dejar de realizar.

Un aplauso de gratitud, que muchos ya debéis hacer desde los balcones y ventanas de vuestras casas y que os invitamos a que lo compartáis con nosotros para así dar un gran aplauso de parte de toda la comunidad de alumnos, familias, amigos y maestros de nuestra escuela.

A continuación encontrareis las instrucciones del reto, gracias por colaborar!
TRUC DE MÀGIA: EL DIA I LA NIT

L’activitat proposada pot ser entesa com a joc, si es pot fer de manera autònoma o com a experiència vivencial si es fa com a simple observador. Es tracta d’una mena d’experiment científic que no només és educatiu, sinó també divertit. 
És molt fàcil de posar en pràctica i ens podrem quedar bocabadats veient les diferents llums que brillen per la caixa amb l’aigua i després la llet, simulant la llum del cel durant el dia, i la llum del cel quan el Sol està a punt de sortir o de marxar (sortida i posta de sol).

A fer màgia s’ha dit!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La actividad propuesta puede ser entendida como un juego, si se puede hacer de forma autónoma o como una experiencia vivencial si se hace como simple observador. Se trata de un tipo de experimento científico que no solo es educativo, sino que también es divertido.
Es muy fácil de poner a la práctica y nos podremos quedar boquiabiertos viendo las diferentes luces que brillan por la caja con el agua y después la leche, simulando la luz del cielo durante el día, y la luz del cielo cuando el Sol está a punto de salir o de irse (amanecer y atardecer).
A hacer magia se ha dicho!!!TREBALLEM LES MATEMÀTIQUES

A l'apartat de treball de les matemàtiques, us proposem feines que fan els alumnes del Cicle Superior i de la Secundària:
 • Un joc senzill per fer a casa perquè els vostres fills/es puguin seguir treballant algun contingut de l'àrea de matemàtiques durant aquestes setmanes.
 • Unes quantes fitxes referents als conceptes xifra-quantitat per poder imprimir i fer a casa.
Podeu adaptar els materials, ampliar, reduir, ... segons les necessitats que us aneu trobant i els interessos dels vostres fills/es.


--------------------------------

En el apartado de trabajo de matemáticas, os proponemos trabajos que realizan los alumnos del Ciclo Superior y de Secundaria:
 • Un juego sencillo para casa para que vuestros hijos/as puedan seguir trabajando algún contenido del área de matemáticas durante estas semanas.
 • Unas cuantas fichas referentes a los conceptos cifra-cantidad para poder imprimir y hacer en casa.

Podéis adaptar los materiales, ampliar, reducir, ... según las necesidades que os vayáis encontrando y los intereses de vuestros hijos/as


ACTIVITAT 1: COMPTEM OBJECTES
ACTIVITAT 2: FITXES XIFRA-QUANTITAT
26 de març de 2020

JA HA ARRIBAT LA PRIMAVERA!

Tal com passa cada any, al març arriba la primavera i amb ella les flors, insectes, plantes,... però sobretot, comencem a veure més el sol i a portar menys roba... tot i aquest any ser a casa!

Per això, s'ha pensat en un material que ens faci recordar tots aquests elements que componen l'estació dels colors: la primavera.

En aquest post trobareu vocabulari per classificar segons les seves imatges: des dels mesos, les flors, tipus de roba, fruites de temporada i festivitats que celebrem. 
Recordeu que el recull es pot descarregar i que el trobareu en català i castellà.

Ho recordem junts?


PRIMAVERA AMB FORQUILLES!

La primavera ha arribat, i per aquells que vulguin decorar la casa, us portem una manera fàcil i divertida de fer-ho amb una manualitat!
Prepareu les forquilles i punxeu la primavera!

---------------------------------------------------------------------------------------

La primavera ha llegado, y para los que queráis decorar vuestra casa, os traemos una forma fácil y divertida de hacerlo con una manualidad!
Prepara los tenedors y pincha la primavera!25 de març de 2020

POSA'T EL DANVANTAL! - LES FRUITES DE TEMPORADA (PRIMAVERA)

Una altre estació marxa, després de 4 mesos de fred i vent, molt de vent, toca donar pas al bon temps,
al sol, a la calor, als colors i a nous aliments de temporada... li toca el torn a la PRIMAVERA. Amb ella,
la naturalesa ens regala noves flors, fruites i paisatges vius.

Com bé sabem, cada estació de l’any ens aporta ingredients de temporada nous, i la primavera, com
cada any, ens porta els seus, com ara les maduixes i maduixots que tant ens agraden, les cireres amb
el seu peculiar color, les aranges, els kiwis, les prunes cap al maig… entre altres fruites que no poden faltar els mesos de març, abril i maig.

A continuació compartim amb vosaltres un joc de memòria descarregable, perquè el pogueu fer a casa i jugar amb les que són, les fruites de la temporada, esperem que us agradi i ho passeu molt bé fent-lo i jugant!També us volem proposar dues idees culinàries per poder cuinar a casa amb les fruites de l'estació. Aquestes receptes són adaptacions de les que treballem amb els nois i noies de la TVA setmanalment tots els dimecres al Taller de Cuina. Van acompanyades de fitxes on practiquem la lectoescriptura al finalitzar la recepta, que us convidem a fer a casa vostra!

Aquestes receptes són ideals per a esmorzars o per prendre a mitja tarda, a part dels nutrients, les vitamines i l'aigua que us aportarà, us farà passar una bona estona en família i gaudir d'un molt bon esmorzar o berenar plegats!

Posa't el davantal i... BON PROFIT!CONSTRUIM UN ESPAI NOU A CASA?

Cada dimecres els més petits de l'escola fem Psicomotricitat a l'espai del gimnàs. És un moment fantàstic on sorgeixen molts tipus de jocs: de persecució, maternatge, sensoriomotrius, circulars, de punteria i presimbòlics. També hi ha els jocs de construcció i de joc simbòlic, on deixem volar la nostra imaginació, emocions, sentiments i juguem durant tota la sessió. 

Dins d'aquestes propostes una que de ben segur podeu fer a casa, és fer una cabana. És per això que us convidem a fer-ne una a casa vostra i jugar amb els més petits, creant un espai nou. Veureu quantes possibilitats té en el moment que comenceu a construir junts!


--------------------------------------------------

Cada miércoles, los más pequeños de la escuela hacemos la actividad de Psicomotricidad en el gimnasio. Es un momento fantástico donde surgen muchos tipos de juegos: de persecución, maternaje, sensoriomotrices, circulares, de puntería y presimbólicos. También están los juegos de construcción y de juego simbólico, donde dejamos volar nuestra imaginación, emociones, sentimientos y jugamos durante toda la sesión. 

Dentro de estas propuestas una que seguro podéis hacer en casa, es construir una cabaña. Es por esta razón que os invitamos a hacer una en vuestras casas y jugar con los más pequeños, creando un espacio nuevo. Veréis cuantas posibilidades tiene en el momento que empecéis a construir juntos!

La Psicomotricitat és una disciplina que facilita un espai i un temps als nens on poden ser ells mateixos i potenciar així el seu desenvolupament global (motor, cognitiu i emocional) a través del moviment i sempre des de les pròpies capacitats i ritme. Els hi permet, a més, descobrir i expressar els seus sentiments i emocions.


---------------------------------

La Psicomotricidad es una disciplina que facilita un espacio y un tiempo a los niños donde poder ser ellos mismos y potenciar así su desarrollo global (motor, cognitivo y emocional) a través del movimiento y siempre desde las propias capacidades y ritmo. Les permite, además, descubrir y expresar sus sentimientos y emociones.

24 de març de 2020

REPARTIM ELS CÀRRECS A CASA

Els dilluns, quinzenalment a les TVA repartim els càrrecs a fer a la secció.
Entre aquests càrrecs en trobem per a tots els nivells i de moltes intensitats diferents. Són hàbits i rutines per a millorar en autonomia i ens permeten fer coses per a la comunitat i millorar la nostra autoestima.

A casa també podeu potenciar aquesta col·laboració, que ajudarà a tots plegats a portar de millor manera aquests dies de convivència a casa.

Els càrrecs que fem a escola i que us proposem pugueu fer a casa són: escombrar, parar taula, netejar la taula, respondre el telèfon, tallar el pa, preparar la gerra d'aigua, posar el rentavaixelles i/o buidar-lo, posar la rentadora, estendre la roba, netejar els plats, preparar les postres i ajudar a la cuina.

A continuació us adjuntem materials que us poden ser útils per repartir càrrecs o tasques a fer a casa vostra. Es pot personalitzar i amb l'ajut de pictogrames ARASAAC podeu ampliar-lo o canviar els càrrecs que us calguin.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Los lunes, quincenalmente las TVA repartimos los cargos a hacer en nuestra sección.
Entre estos cargos hay para todos los niveles y intensidades diferentes. Son hábitos y rutinas para mejorar en autonomía y nos permiten hacer cosas para la comunidad y mejorar nuestra autoestima.

En casa también podéis potenciar esta colaboración, que os ayudará a todos a llevar mejor estos dias de convivencia en casa.

Los cargos que hacemos en la escuela y que os proponemos poder hacer en casa, son: barrer, poner la mesa, limpiar la mesa, responder al teléfono, cortar el pan, preparar la jarra de agua, poner y/o vaciar el lavavajillas, poner la lavadora, tender la ropa, lavar los platos, preparar el postre y ayudar en la cocina.

A continuación os adjuntamos materiales que os pueden ser útiles para repartir cargos o tareas a hacer en vuestras casas. Se puede personalizar y con la ayuda de pictogramas ARASAAC podéis ampliarlo o cambiar los cargos que os hagan falta.Projecte Escola-Impremta

Enguany ens hem sumat a la iniciativa ESCOLA-IMPREMTA, per seguir amb la idea de cada dia ser més responsables amb l'ecologia del nostre planeta reciclant materials i no sempre utilitzant-ne de noves. Aquesta iniciativa ecologista permet que les impremtes donin tot el sobrant de paper dels projectes de l'empresa, a les escoles.

La quantitat de paper que es llença cada dia en una impremta és molt gran. De tot aquest material sobrer una escola en podem reutilitzar una gran quantitat. Ara més que mai les escoles necessitem del suport de tots i aquestes solucions col·laboratives són de gran ajuda i ens permeten cuidar el medi ambient!

A continuació podeu veure les primeres imatges a la web de la iniciativa, de les feines que hem fet amb el material, nois i noies de la TVA de l'escola:


I us deixem un vídeo per a que conegueu millor la iniciativa, nominats dues vegades als premis europeus de reciclatge per la unió europea:


Els transports

El GAE1 aquest any a l'escola està treballant els transports, per continuar amb l'aprenentatge us deixem aquests vídeos educatius on el nens podran conèixer vocabulari dels diferents mitjans de transport.I aquesta recopilació de cançons de Cantajuegos:


Tot i que us hem de dir que els nens tenen la seva cançó preferida i a l'activitat de Comunicació la treballem amb els xiulets, gaudiu-la:


A més, hem creat aquest PowerPoint per poder treballar a casa els sons dels transports, tal i com ho fa el GAE1 a Comunicació. 

ATENCIÓ: Cal que us el descarregueu per poder escolar els sons!23 de març de 2020

Safates sensorials

A través de la manipulació i l'experimentació sensorial obtenim informació sobre el món que ens envolta, això ens permet desenvolupar l'atenció, la memòria, les percepcions...

Per això us proposem crear una safata sensorial:


Les safates sensorials contribueixen el desenvolupament perceptiu i sensorial i a més tenen infinites possibilitats de joc. A través d'aquests tipus d'activitat podem estimular els cinc sentits, el tacte (a través de l'exploració de les diferents textures), el gust (provant aliments), l'olfacte (a traves de propostes aromàtiques), la vista (observant diferents elements) i l'oïda (escoltant el soroll dels elements de la safata).

Depenent de la temàtica de les safates podem treballar diferents aspectes com la motricitat fina i la coordinació, i a més contribueixen al desenvolupament de l'atenció i la concentració.

Per preparar una safata sensorial necessitem 3 elements bàsics que podem trobar a la nostra llar:

 • Un recipient o safata.
 • Material sensorial de base: aigua, arròs, llenties, paper, farina...(es pot oferir sol o combinat amb altre element).
 • Materials per experimentar: pinces, culleres, coladors, recipients de diferents formes...

Us mostrem alguns exemples de safates sensorials:


Us deixem també l'enllaç a una entrada antiga del blog, "Joc Sensorial: Safates d'Experimentació" on ja en parlàvem, aviam a quins nens veieu com han crescut! CANÇONS POPULARS INFANTILS

Us volem presentar una proposta musical pels més petits de Cicle Infantil i per tots els que vulgueu recordar cançons de sempre!

Al llarg d'aquest curs els nens del grup de Cicle Infantil hem realitzat setmanalment sessions de música amb l'objectiu de fer sorgir el gust per la música així com treballar altres aspectes del llenguatge musical com l'atenció i l'expressió amb el cos.

El nostre Centre d'interès a l'aula és una titella que ha estat l'encarregada de presentar als alumnes un repertori de Cançons Populars Infantils.⇒ Proposta d'activitat:

Activitat 1_Us proposem a continuació que escolteu les cançons que hem treballat al primer trimestre. Us animem a acompanyar cada cançó d'una titella, nino o qualsevol objecte que pugui representar a cada una i anticipar el que sentiran.

A la següent presentació hi trobareu en primer lloc la lletra de les cançons i després un vídeo amb cada cançó acompanyada de fotos que la representen.


Activitat 2_Si us engresqueu una mica més, aquí teniu idees per poder fer a casa un petit taller de confecció de titelles. 
Podeu aprofitar el material que tingueu per casa com roba, paper, cartró, pals... i fer una silueta de cada animal enganxada a un pal. Podeu decorar-la amb detalls com els ulls, la boca, les plomes... i tot el que se us acudeixi. O simplement amb una sola manyopla o guant que tingueu. 
Us animeu?20 de març de 2020

REPTE - MURAKAMI. Primavera i Art

Avui volem que ens contagiem del positivisme de la nova estació que ha arribat, de la primavera, els colors i les flors. També volem fer una ullada a l'actualitat i agafar tots aquests nous lemes que cada dia veiem a les xarxes socials i a la premsa (#TOTANIRÀBÉ #TODOSALDRÁBIEN o pintar arcs de sant martí) i fer-los nostres amb aquesta proposta que us fem a continuació:

Agafar una de les flors característiques de l'art de l'artista japonès Takashi Murakami i amb el lema actual i carregat d'esperança, pintar aquesta primavera amb l'arc de sant martí!
Compartiu les vostres flors amb nosaltres i omplim de primavera les nostres xarxes socials!


REPTE - FLOR DE PRIMAVERA

Benvolgudes famílies, com ja sabeu ja ha arribat la primavera i us volem proposar un REPTE a tots i a totes:

FES FLORS DE PRIMAVERA!

Us proposem que, en aquests dies que estem a casa, feu una o varies flors, que serviran per decorar el menjador i l'entrada de l'escola el dia que tornem, i així omplir de color i feines boniques els espais comuns.

Us animeu?
Aquesta pot estar feta de cartolina, goma eva, diaris, materials reciclats, oueres... entenem que els recursos de casa són escassos però així, encara més, la creativitat serà la que haurà de treballar.

A continuació us pengem un recull d'imatges on podreu veure algunes idees que hem fet a casa i us poden inspirar per a poder fer les vostres. Esperem que us agradi i us animeu a portar les vostres a l'escola:

ROSA DE PAPER:

MARGARITA:

 FLOR AMB PINTURA I OUERA:

FLOR AMB CORDA I OUERA:

FLOR AMB RETOLADORS I OUERA:

FLOR DE PAPER DE CUINA:

Esperem que passeu una bona estona i ens encantaria veure les vostres creacions. 
Gràcies per la vostra col·laboració, quan tornem tindrem una escola plena de flors!