Passa al contingut principal

Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: gener, 2024

Menú FEBRER '24

  Durant el mes de febrer els menús proposats per la nostra empresa de cuina són els següents, esperem us siguin d'utilitat

EL CONTE A L'AULA DE CICLE INICIAL

La literatura infantil juga un paper molt important en el procés d’ensenyament i aprenentatge a les primeres etapes educatives. Els contes infantils són un recurs didàctic important per treballar els continguts i els objectius propis d’aquestes etapes. A l’etapa de cicle infantil,   a través dels contes, els infants posen en joc i desenvolupen tots els sentits a través de l’observació, l’exploració, i l’experimentació. En etapes posteriors els infants, a través dels contes, posen també en joc   la imaginació i la creativitat, despertant en ells la curiositat envers l’aprenentatge. Els contes a l’aula són una eina metodològica que permet treballar de manera globalitzada les diferents àrees de cada etapa amb els continguts propis com són matemàtics, lingüístic, ciències naturals o socials i artístic. Enguany, al grup de Cicle Inicial, hem presentat el   conte de “La Zebra Camil·la” per treballar al llarg de tot el curs com a centre d’interès, en les dues versions de català i castellà.

ELS CÀRRECS A LA TVA

Avui us volem ensenyar com funciona la dinàmica dels càrrecs a l'etapa de TVA.  A l'escola es van treballant certs càrrecs cursos previs a la TVA, i en aquesta  etapa afegim els càrrecs de secció els quals requereixen major responsabilitat fora de l'aula. Els dilluns al matí durant l'assemblea es fa la repartició de nous càrrecs. Aquests aniran canviant quinzenalment de manera que durant el curs podrem participar de manera rotativa i sistemàtica dels càrrecs. La repartició es decideix en conjunt alumnat i mestres, tenint en compte sempre els interessos i preferències, sense deixar de banda els objectius d'aprenentatge i l'assoliment de nous hàbits i responsabilitats, per tant assegurarem la participació en el major nombre de càrrecs possible depenent de les necessitats individuals i de grup. A part de l'elecció dels càrrecs quinzenalment, posteriorment es faran valoracions individuals i conjuntes sobre com està funcionant. Els càrrecs d’etapa TVA es divideix

Menú GENER '24

Iniciem el segón trimestre i al mes de Gener la nostra cuinera ens ofereix els següents menús, bon profit!!

ATENDRE LA DIVERSITAT DE NIVELLS A L'AULA DE SECUNDÀRIA

Un punt en comú de totes les escoles és que el que anomenem grup-aula en realitat és un conjunt de persones amb unes característiques úniques: una història, uns interessos, unes capacitats i una manera d'aprendre pròpia i individual. Això a l'escola d'educació especial s'intensifica, perquè tot i tenir grups reduïts, el diagnòstic i el moment maduratiu de cada alumne marcarà significativament diferències en els processos i capacitats d'aprenentatge. Això vol dir, a grans trets, que proporcionem a l'aula diferents propostes de presentació de la informació, adaptant els continguts de les àrees i la seva complexitat, intentem afavorir que cada alumne pugui expressar-se a través del sistema que li és més adequat i intentem partir en algunes tasques dels interessos reals de cada alumne per afavorir la motivació, un element clau en els aprenentatges de cadascú, marcant-nos uns objectius concrets amb cadascun d'ells i elles. Una altra estratègia també molt impo