Passa al contingut principal

Treball Autónom - TEACCH al C. Inicial

    Avui us volem presentar els racons de treball TEACCH del Cicle Inicial.
   Els racons de treball són espais delimitats i concrets ubicats dins de l'aula, on els alumnes treballen de manera autònoma, cadascú en la seva zona de treball encara que de forma simultània.


   Aquests racons de treball afavoreixen l'autonomia a l'hora de realitzar les activitats que es proposen als alumnes, sempre segons les seves capacitats. L'adquisició de l'autonomia es fa de manera progressiva, a l'inici presentant l'activitat amb el suport del professional, i poc a poc aquest acompanyament anirà disminuint fins que l'alumne realitzi la tasca per si mateix. El desenvolupament de l'autonomia és vital per tal de generar un estat de seguretat i confiança en un mateix per aconseguir nous reptes.

  A més del treball autònom, també es treballen hàbits de feina bàsics com pot ser romandre asseguts, centrar la mirada i l'atenció, treballar sense esperar les instruccions o ajudes continues de l'adult.
 
La metodologia TEACCH ens ajuda a aconseguir aquests hàbits d'autonomia, al Cicle Inicial treballem amb primer nivell, i després s'aplica a diversos grups de l'escola, cadascú al nivell de dificultat i exigència que pertoca.L'estructuració de l'espai i el temps és molt important quan realitzem aquestes activitats, cal establir un ordre de l'activitat que farà més entenedora la seqüència de treball. L'inici de la feina serà d'esquerra a dreta o de dalt a baix, oferint una estructura espai-temporal molt estructurada, estable i per tant de seguretat.
Les tasques seran les dissenyades per cada noi, des del trasllat de peces, la classificació, seriació... fins a activitats de llengua, matemàtiques, coneixement del medi... o fitxes suport de tasques de la llar, transports, moneda...que seria el cas de nois de la TVA. Amb alumnes amb limitacions motrius també treballem amb commutadors. Entre d'altres funcions, els commutadors permeten a una persona que no té control dels seus moviments de manera coordinada i precisa, poder activar objectes elèctrics.  treballem amb objectes quotidians, que es troben a la seva vida diària, per tal de guanyar en independència activant-lo fent el gest que li és possible.


Seguim treballant per tal d'anar potenciant l'autonomia i el desenvolupament de les capacitats dels nostres alumnes.

Comentaris