Passa al contingut principal

Comunicació Multisensorial

  Partint del principi d'educabilitat, és a dir, “cada persona, cada nen, amb independència de les seves diferències individuals, es pot i ha d'enriquir-se al llarg de la seva vida sempre que l'adult li proporcioni un entorn ric en estímuls i amb adults significatius capaços de donar significat a les seves accions, per alguns alumnes una de les maneres d'interaccionar amb l'entorn serà la Comunicació Multisensorial.

  La gran diferència entre “Estimulació Multisensorial” i “Comunicació Multisensorial” consisteix en que la nostra intervenció no va tant enfocada a possibilitar l'estimulació dels sentits, sinó a aprofitar l'estimulació d'aquests com un mitjà  i no com un fi, com un pont que ens possibiliti apropar-nos al nen i comunicar-nos amb ell, establint en la mesura de les nostres possibilitats les bases socioafectives que possibilitaran la Comunicació.

El desenvolupament de les sessions segueix la metodologia següent:
1. Anticipació de la sessió a l’aula referent de l’alumne; de forma verbal, amb pictogrames, fotos, objectes tangibles, sons… en funció de les característiques de cada nen.
2. Ritual d’inici; L’aula ha d'estar il·luminada i el lloc d’acollida serà sempre el mateix (cadira,banc…). Primerament traiem les sabates i seguidament triem l’aparell que utilitzarem. Desprès situem al nen en una postura adequada i còmoda per la sessió, posem la música i llum adequada i posem en marxa l’aparell que el nen ha escollit.
3. Desenvolupament de la sessió: Cal seguir uns determinats principis:
-principi d’estructura: partir dels ritmes biològics del nen i de les seves necessitats (respiració, to muscular..).
-principi de contrast: els estímuls es perceben millor si s’ofereixen de forma contrastada (so/silenci, llum/foscor, pressió suau/forta…)
-principi de latència: s’ha de saber esperar les respostes dels nens, sense oblidar que els ritmes són diferents que els nostres.
4. Ritual de tancament: verbalitzar que la sessió es va acabant, apagar l’aparell, apagar la música i la il·luminació, encendre el llum de la sala, situar al nen a la zona d’inici i posar sabates i jaqueta. L'adult l'acompanya  fins l’aula de referència i es dóna per tancada la sessió..  

A les sessions treballem funcions comunicatives com l’Atenció, la Petició, l'Agraïment, l’Oposició, l’Enuig i la Negativa. La Comunicació Multisensorial ens permetrà una comunicació afectiva i efectiva amb l’adult.


Comentaris