Passa al contingut principal

GRUPS FLEXIBLES - CICLE SUPERIOR I SECUNDÀRIA

El grup de Cicle Superior i Secundària aquest curs compartim espais i professionals com a grups de convivència segons les mesures de prevenció, però com ja us hem anat explicant fa varis cursos que treballem en grups flexibles:

Reorganitzem els alumnes dels dos grups segons necessitats i competències, enlloc de per edat i grup de referència. Això ens permet que cada alumne afronti els continguts que se li plantegen de manera més ajustada i personalitzada. En aquests dos grups es treballen les matèries instrumentals de Llengua i Matemàtiques, i les matèries de Música i Educació física, en grups flexibles. D'aquesta manera es pot donar millor resposta als moments maduratius, evolutius i interessos dels alumnes d'aquesta secció.

Així doncs, per treballar Llengua i Matemàtiques, reagrupem les dues aules els en tres subgrups, dels quals en som responsables les dues tutores i l’educadora. Cada professional es responsabilitza dels alumnes del subgrup en les matèries instrumentals, al llarg de tot el curs, programant i avaluant el seu progrés, en constant comunicació amb la tutora responsable de l'alumne.


El grup A treballant amb material manipulatiu i a l’Aula Multisensorial:


El grup B treballant a l'aula de Cicle Superior:


El grup C treballant Matemàtiques a l'aula de Secundària:

Les activitats de Música i d'Educació física es fan amb el grup dividit en dos, seguint el mateix criteri i els professionals responsables són l'educadora i el fisioterapeuta, respectivament. Un grup fa Música els dilluns i Educació física els divendres mentre l'altre grup ho fa a la inversa.


grup A fent Música a l'aula de Cicle Superior
grup B fent Educació Física al gimnàs


Formem els grups a principi de curs, després d'una primera avaluació de les capacitats i les necessitats de cada alumne. Al llarg del curs es poden donar canvis d'ubicació en funció del seguiment i l'evolució de cada noi/a, pel que els professionals ens traspassem informació periòdicament.

A més d'enriquir les nostres relacions socials dins el grup de convivència, tenim una oferta ajustada a la nostra programació individual i els mestres estem contents perquè tots els grups són molt treballadors!

grups Cicle Superior i Secundària

Comentaris