Passa al contingut principal

TALLER DE JARDINERIA DE SECUNDÀRIA

En educació és important promoure l'atenció individualitzada en el treball col·laboratiu. Per a això és imprescindible crear ambients d'aprenentatge adaptats a la diversitat d'estils, cultures i trets físics dels alumnes. A la vegada, fomenta la necessitat tant de compartir béns, coneixements, habilitats o capacitats i sentiments com de cooperar per a aconseguir nous objectius.

En aquesta línia, en l'etapa de Secundària treballem fent el Taller de Jardineria, on aprenem a tenir cura del manteniment dels espais exteriors de l'escola. Fem tasques de neteja i manteniment de plantes i arbres de l'escola, per tal d'anar adquirint, amb l'experiència de treball directe al jardí, diferents conceptes relacionats amb el medi natural, la noció del pas del temps (canvis propis de les estacions de l'any), mentre assolim actituds i tasques adients a l'edat, com la responsabilitat en la feina.

L'Axel rega les plantes dels parterres del pati dels petits i el Daqian rega el cedre de la pista. 

El taller de Jardineria es preveu com una tasca important, de la que destaquem els següents beneficis:

  • Treball i atenció dels diferents sentits (vista, olfacte, tacte, gust i oïda), per exemple en tocar, olorar i observar la terra seca o mullada.
  • Desenvolupament de la motricitat fina en treballar i experimentar amb diferents eines de jardineria, manipular terra per plantar o en la recollida de pinassa, fulles o pinyes.
  • Treball i augment del sentit de la responsabilitat.
  • Aprenentatge de l'organització i la planificació en les tasques diàries.
  • Treball de l'espera, el respecte i la feina en equip. 

El Gregori i el Javier passen l'escombra metàl·lica per mantenir net el pati del fòrum.

A més, l'alumnat de Jardineria, amb equipament propi del taller, davantal i guants, treballa la manipulació del material i eines adients per a cada tasca, com per exemple la mànega, la regadora, el cabàs, la pala i el rasclet petits, l'escombra metàl·lica..., ja sigui de manera directa o bé amb els suports necessaris.

En aquests primers dies d'escola, hem posat a punt les plantes i arbres de l'entrada i els tres patis.
Hem fent tasques de neteja i manteniment, ja sigui plantant flors noves i regant els diferents espais com recollint fulles seques o fins i tot, podant una planta que s'havia assecat al pati dels més petits. El Bernat i el Daqian poden la planta seca amb l'ajuda de l'Eric.

El grup ens ensenya les branques seques podades.

Així doncs, el taller de Jardineria del grup de Secundària, és una gran oportunitat per a aquests nois per tal de continuar creixent tot potenciant els valors de la feina en equip i la cura i el gaudi pels espais comuns, així com per les plantes i la natura.


El grup de la Secundària ben equipat per començar el taller.


Esperem que us hagi agradat, tant com els agrada als nois fer el Taller de Jardineria.

Grup de Secundària

Comentaris