Passa al contingut principal

Horaris visuals

   Amb els nostres alumnes l'ús de suports visuals és una de les claus del procés d'aprenentatge i educatiu. Serveixen per a establir pautes comprensibles per a l'alumne i són potenciadors de la comunicació i el desenvolupament del llenguatge. Es contradiu doncs l'antic i fals mite de que els nens no parlaran si fan servir imatges o que si ja ho entén tot, no li cal fer ús d'imatges per estructurar el seu dia a dia. tot el contrari, els suports visuals són facilitadors de l'expressió del llenguatge.

QUE SÓN?

   Els horaris visuals són plafons amb objectes, imatges o pictogrames que indiquen als alumnes quines activitats es duran a terme durant tot el dia, amb quin ordre i en alguns casos amb quin referent. 
   
  Són diferents en funció de les necessitats i moment evolutiu de l'alumne que l'utilitza i s'han d'adaptar al seu nivell de comprensió. Amb aquesta mateixa consigna, es fan servir objectes tangibles, fotos reals o pictogrames que simbolitzen l'activitat o inclús poden combinar-se entre ells.PER A QUE SERVEIXEN?

   Els nostres alumnes solen ser "pensadors visuals", així doncs, haurem d'afavorir aquesta via d'informació. 
   Els horaris visuals ajuden a organitzar-se, comprendre i anticipar les activitats diàries.
  Tenen l'avantatge de l'estabilitat, de la permanència, és una informació que resta present, al contrari de les paraules, que cal evocar-les constantment. Els horaris estan a l'abast de l'alumne, tant per fer demandes comunicatives ("avui fem plàstica amb...?", "vull anar al pati"...) com per consultar-los sense necessitat d'un adult que els dirigeixi i els doni instruccions constants de l'activitat que toca desprès, dotant així a l'alumne d'autonomia i certa capacitat d'autogestió.
  Proporcionen una rutina predictible i comprensible pels alumnes, facilitant també les transicions d'una activitat a l'altra i reduint d'aquesta manera el nivell d'ansietat que a alguns nois els generen els canvis i/o el no poder preveure l'activitat següent, donant-los poder en la gestió i comprensió del seu temps.
   Són doncs uns grans instruments potenciadors de comunicació i autonomia.Comentaris