Passa al contingut principal

PEDAGOGIA DE LA LLUM - C.INFANTIL

La llum com a element present a la natura i com a element artificial, permet una diversitat d'accions que combinen mitjançant el joc, la ciència, l'art i la vivència. Tot generant un clima d'experimentació i creativitat. L'ambient de llum ofereix als nens una oportunitat de jugar i aprendre mitjançant la llum i el color, convertint l'activitat en una oportunitat de crear moltes situacions, escenes i experiències molt diverses.

Els objectius a treballar amb les activitats relacionades amb la llum són:
- Percebre les qualitats de la llum i la foscor a través dels sentits.
- Experimentar amb la llum natural i artificial.
- Mostrar curiositat i iniciativa.
- Gaudir de les diferents propostes i jocs.
- Manipular i experimentar els diferents elements proposats.

El joc és la base de l'aprenentatge, i a partir de la creació dels nens amb el material i la llum comencen a sortir noves propostes i activitats.
La llum natural, la llum artificial i la llum negra poden ser unes eines úniques i màgiques per treballar amb els nens petits.

Llum natural
Permet mirar objectes de la classe a fora al pati, amb ulleres de colors, plàstics de colors, amb ulleres de calidoscopi i les ampolletes d'aigua.
També és un element important per fer treball d'ombres tant del propi cos, com de diferents objectes.


Llum artificial
Crear un ambient de llum a l'aula amb la taula de llum, o a l'aula multisensorial amb la columna de llum per treballar-ho amb petit grup, afavoreix el desenvolupament i la creativitat del nen. 
Amb materials transparents, translúcids, opacs, reflectants... es plantegen propostes per tal que els infants vagin experimentant a mida que juguen.

A classe amb la taula de llum

A l'aula multisensorial amb la columna de llum

Llum negra o llum de Wood
Aquesta llum és la violada, que converteix tot el que és blanc en lluminós quan apaguem el llum i ens quedem a les fosques. 
A l'aula multisensorial tenim una capsa amb elements que ressalten amb aquesta llum com poden ser pilotes de tenis, material fluorescent i de color blanc... Podem amagar-les per l'aula per trobar-les o jugar amb els diferents objectes lluminosos.En general totes les activitats proposades tant a fora com dins de l'aula que tenen relació amb la llum són molt motivadores i engrescadores, fet que fa que els nens estiguin molt participatius i amb ganes d'experimentar.

Comentaris