Passa al contingut principal

L’EDUCACIÓ FÍSICA - C. SUPERIOR I SECUNDÀRIA

El desenvolupament personal esdevé una competència central de l’àrea d'Educació Física, que s’assoleix amb el treball i cura del propi cos i la motricitat. Al mateix temps, es reflexiona sobre el sentit i els efectes de l’activitat física, assumint actituds i valors adequats a la gestió del cos i la conducta motriu.

Els continguts que es treballen, pretenen donar resposta a necessitats de benestar personal i que promoguin una vida més saludable i de qualitat. La competència en la pràctica d’hàbits saludables, de forma regular i continuada, contribueix a la millora de l’autoestima i al desenvolupament del benestar personal. 

Els alumnes de Cicle Superior i Secundària realitzen setmanalment l’activitat d’educació física, en agrupacions flexibles. Es fan dos grups per tal que siguin més homogenis i donar millor resposta a les necessitats de l'alumnat.


L’espai per desenvolupar l’activitat és el gimnàs de l’escola i, quan la climatologia ho permet, també la pista del pati. En aquests espais disposen del material necessari per fer les sessions, com ara: cordes, bancs, pilotes de diferents pesos, cèrcols de diferents mides i colors, cons, matalassos, etc.

Els professionals responsables a l'hora de realitzar l'activitat són el fisioterapeuta de l’escola i l’educador de l’aula per fer els suports necessaris.


Els objectius que es plantegen a la classe d’Educació Física són els següents:

 • Tenir una actitud d’escolta.

 • Resoldre diferents situacions motrius de forma eficaç seguint les consignes.

 • Prendre consciència dels límits i de les possibilitats del propi cos.

 • Participar activament en les diferents propostes.

 • Prendre part en activitats col·lectives de joc per afavorir la relació amb els altres.

 • Gaudir de l’activitat. 

Per aconseguir els objectius proposats es treballen els següents continguts, que s’organitzen en sis unitats:

 1. escalfament
 2. habilitats motrius bàsiques (salts, girs, desplaçaments i control d’objectes amb llançament i recepció)
 3. qualitats psicomotrius (coordinació, equilibri i agilitat)
 4. qualitats físiques bàsiques (força, resistència, velocitat i flexibilitat)
 5. esport individual: atletisme
 6. educació física i salut.

Per dur a terme els continguts de l’activitat se segueix una seqüència d’accions establerta, que facilita la integració de la dinàmica de les sessions, així com l'estructuració de les diferents parts, aquestes són:


- L’escalfament. Aquest es realitza amb música relacionada amb l’esport i amb exercicis senzills per preparar les diferents parts del cos.

Correm per escalfar el cos.


- Desplaçaments dirigits i circuits d’exercicis motrius. Es treballen els diferents aspectes de la programació seguint les consignes de l’adult i es fan dinàmiques tan individuals com per parelles i en grup. També és molt important el treball d’observació i ell treball dels torns i les esperes.


Preparació del circuit dirigit.


Explicació del circuit dirigit en grup.


En Marc segueix un circuit de manera individual amb la pilota.


- Jocs cooperatius i tradicionals: Es treballa de forma més grupal i entren en joc valors com l’acceptació de les normes i dels resultats obtinguts. A més, es dóna peu a conèixer les pròpies capacitats, acceptar i ajudar, si cal, a la resta dels companys per aconseguir un resultat comú.


Treballem i juguem en grup.


- Relaxació: En acabar les sessions, amb l’objectiu de tornar a la calma, es treballa amb música molt tranquil·la i relaxant, buscant baixar el to del cos després de l’esforç, treballar la respiració i respectar el descans de la resta de companys.


En Josué es relaxa desprès de la sessió.


Com podeu veure és una activitat molt completa i que els alumnes gaudeixen molt.  

Esperem que us hagi agradat!Grups C. Superior i Secundària


Comentaris