Passa al contingut principal

TREBALLEM EL CICLE DE L'AIGUA - SECUNDÀRIA

 

Aquest curs al grup de Secundària estem treballant, com a centre d'interès de l’Àrea de Medi Natural, el Cicle de l’Aigua. 

L’aigua és creadora de vida, està molt present al nostre medi (rius, mars, llacs, oceans, pluja...) i és necessària per la vida, per la nostra vida. Així doncs, l’objectiu d’aquest curs ha estat valorar la importància de l’aigua, el seu funcionament, la quantitat d’aigua que hi ha al planeta i els canvis d’estat de l’aigua, entre d’altres.

Durant el curs hem treballat fent ús de diferents metodologies els següents objectius i continguts:

  • Millorar l’expressió i la comprensió oral mitjançant converses i a través de l’aportació de material de consulta (llibres, fitxes, material audiovisual…) sobre el Cicle de l’Aigua. 
  • Ampliar el vocabulari desenvolupant el concepte de l’aigua i les seves principals característiques, descobrir els tipus d’aigua que existeixen (aigua dolça i aigua salada) i conèixer-ne els diferents estats de la matèria. 
  • Conèixer "el cicle de l’aigua" (Què és un cicle? què és el cicle de l’aigua?) i investigar-ne les seves fases (evaporació, condensació i precipitació), tot observant i experimentant el que succeeix en cada cas. 
  • Descobrir la utilitat de la lectura i l’escriptura per aprendre coses noves de manera més autònoma: identificar conceptes en les fonts de informació que es proporcionen i llegir i copiar paraules i oracions senzilles que tinguin relació amb el Cicle de l’Aigua. 

Per poder dur a terme aquest projecte s’ha basat en els aprenentatges previs de l’alumnat i, a partir d’aquí, s’han desenvolupat les activitats per tal d’ampliar els continguts.  Hem elaborat tot un seguit de dinàmiques amb adaptació curricular que permeten atendre les diverses necessitats i nivells que es presenten a l’aula.

Vam iniciar amb una breu pluja d’idees sobre l’aigua per tal de tenir consciència dels coneixements previs de l’alumnat. Tot seguit vam anar introduint, a poc a poc, els continguts que es volien treballar i desenvolupar, fent ús d’una projecció amb el contingut teòric i visual (visionat de documentals, vídeos explicatius…). Simultàniament, hem realitzat  fitxes individuals amb els conceptes més importants, hem confeccionat un mural conjunt sobre el Cicle de l’Aigua i hem fet experiments sobre les tres fases del Cicle de l’Aigua per tal de poder apreciar de manera vivencial els continguts estudiats. Altrament, hem fet ús de dinàmiques interactives i de jocs audiovisuals per tal de fomentar l'interès i la motivació per l’aprenentatge. 

A continuació deixem algunes fotografies que il·lustren el treball a l’aula de les diferents eines i metodologies emprades, esmentades anteriorment. 

Hem utilitzat el suport audiovisual per treballar els conceptes més teòrics del cicle de l’aigua. Hem vist i analitzat vídeos informatius per a interioritzar els continguts i hem fet dinàmiques interactives per a aprendre mitjançant el joc.

Per adquirir millor els conceptes explicats i treballats hem fet diverses fitxes de treball, adaptades a les necessitats de tot els alumnes.

A partir de les explicacions dels conceptes treballats a l’aula i després d’aprofundir amb el tema del Cicle de l’Aigua, hem realitzat un mural col·lectiu.

També hem pogut dur a terme un treball més vivencial per tal de poder apreciar les característiques de l’aigua i els diferents estats de la matèria (líquid, sòlid i gas).

Hem tingut la sort d’apreciar la tercera fase del Cicle de l’Aigua, la precipitació, i hem gaudit tot junts de la pluja durant una estona que no plovia massa.

Grup de la Secundària

Comentaris

Publica un comentari a l'entrada