Passa al contingut principal

TREBALL DE "LA FAMÍLIA" - SECUNDÀRIA

Aquest curs, a l'aula de Secundària, durant el segon i tercer trimestre, hem treballat entorn el tema de "La família".

La família és el lloc on creixem, on aprenem a ser qui som, amb qui formem la nostra personalitat i el pilar fonamental del nostre entorn emocional. La família, és qui ens cuida, ens procura protecció i seguretat física i emocional. És per tant l’entorn, les persones, amb qui els nostres alumnes es troben més fortament vinculats i creiem que això afavoreix el treball a l’aula de diferents continguts i conceptes perquè parteix de una realitat significativa per ells i elles.

Creiem important, que l'alumnat de Secundària, coneguin i reflexionin sobre la seva realitat familiar i alhora, al treballar-ho en el grup, observin diferents realitats familiars, més enllà de l’estructura pròpia i/o la tradicional.

Així, els principals objectius de les sessions de treball s’han emmarcat a l’Àrea de Medi Social i Cultural, però és un treball multidisciplinari que ens ha permès treballar des de diferents àrees i continguts de diverses competències. Principalment:

-     Competència Comunicativa lingüística i audiovisual: fomentant el llenguatge oral i escrit i la interpretació de informació i conceptes.

-     Competència Artística i Cultural: amb la realització d’un arbre genealògic per conèixer el parentesc que ens uneix amb els diferents membres de la família i la representació gràfica de la pròpia família.

-     Competència Social i Ciutadania: en la realització d’activitats centrades en conèixer la pròpia família i les diferents estructures familiars dels Companys d’aula.

-     Competència d’aprendre a aprendre.

Els objectius principals treballats a les sessions han estat:

-     Identificar la família com a forma d’organització social. Definir conjuntament el terme i els valors que se’n deriven: amor, cura i protecció.

-     Reconèixer els membres que formen una família i el seu parentiu (fill, pare, mare, germà, cosins, tiets, àvis...).

-     Conèixer el nom de les persones amb les que convivim i el dels familiars de fora de la llar amb qui tenim més vincle i el parentiu que ens hi uneix.

-     Respectar els diferents tipus de família.

-     Conèixer els orígens de la pròpia família i la dels companys d’aula.

-     Conèixer que és un arbre genealògic, les diferents representacions gràfiques i construir-ne un de propi.

A continuació podeu veure alguns exemples de les activitats que hem anat realitzant a l’aula:

 

El treball del vocabulari entorn la estructura de la família i els parentius. De manera oral i escrita, reforçant la lectura i escriptura, segons les capacitats de cada alumne. 


Hem mirat mapes i hem situat els orígens geogràfics de la nostra família i els dels nostres companys i companyes.

 

Amb la consigna “dibuixa la teva família”, cada alumne, amb les seves capacitats i des del seu nivell de desenvolupament ha fet la representació gràfica del seu nucli familiar. 
Hem treballat el concepte d'Arbre Genealògic. Hem mirat diferents formes gràfiques de construir-los i a la classe de Dibuix, amb aquarel·les, hem confeccionat el nostre.

Ara haurem de situar els nostres membres de la família, seguim treballant amb molt interès aquest tema!

Grup de Secundària


Comentaris