Passa al contingut principal

PICTOGRAMES PER LES RUTINES DIÀRIES

Recordeu la importància d'establir rutines i planificacions clares pels vostres fills.

A continuació us proposem tot un recull de pictogrames perquè pugueu fer-los servir amb ells en els seus horaris. La idea es que serveixin per organitzar millor el dia a dia, així com per anticipar les diferents tasques, rutines i accions a escollir.

Trobareu que hi ha pictogrames en blanc perquè pugueu personalitzar-los, si cal, a la vostra pròpia elecció per coses o accions que no apareguin. Podeu escriure o dibuixar l'activitat, o buscar el pictograma a la web d' ARASAAC, o si voleu, ens podeu fer demandes concretes per les vies habituals.

Es troben agrupats en 5 seccions diferenciades:
  • Dies de la setmana
  • Àpats
  • Tasques de casa
  • Hàbits de higiene personal
  • Activitats
Esperem que us siguin d'utilitat!

--------------------------------------------------------------------
Recordad la importancia de establecer rutinas y planificaciones claras para vuestros hijos.

A continuación os proponemos una colección de pictogramas para que podáis usarlos con ellos.
La idea es que os sirvan para organizar mejor el día a día, así como para anticipar las diferentes tareas, rutinas y acciones a elegir.

Encontraréis que hay pictogramas en blanco para que podáis personalizarlos, si lo creéis oportuno, a vuestra propia elección, para cosas o acciones que no aparezcan. Podéis escribir o dibujar la actividad, buscar el pictograma en la web de ARASAAC, o si queréis, nos podéis hacer peticiones concretas por las vías habituales.

Se encuentran agrupados en 5 secciones diferenciadas:
  • Días de la semana
  • Comidas
  • Tareas de casa
  • Hábitos de higiene personal
  • Actividades
¡Esperamos que os sean de utilidad!

PICTOGRAMES RUTINES DIÀRIES CATALÀ
PICTOGRAMAS RUTINAS DIARIAS CASTELLANOComentaris