Passa al contingut principal

GUIA D'EXERCICIS PER CUIDAR L'ESQUENA

A causa de la situació actual de confinament passem moltes hores a casa i podem caure en el sedentarisme, a moure'ns poc o molt poc, vaja!.
No podem oblidar que molts i moltes estem treballant des de casa amb el ordinador, les tauletes digitals i els mòbils també són més utilitzades per tots, adults i noi/es, passant moltes hores asseguts.
Per aquests motius és molt aconsellable que incorporem, sinó cada dia si almenys 2-3 dies per setmana, alguns tipus d'exercicis o estiraments que evitin aquest sedentarisme o aquestes posicions prolongades i ajudin a prevenir futurs dolors, sobretot a nivell de l'esquena.

A l'escola ja realitzem amb alguns alumnes l'anomenat grup d'esquena, activitat a la que els alumnes poden prendre consciència de la importància de tot això que hem comentat i on treballem alguns dels exercicis d'estirament que veureu a continuació.

Us proposem una guia amb una sèrie d'estiraments senzills per a l'esquena, tant per a la zona alta de la columna vertebral (cervicals), com per a la zona mitja-baixa (dorso-lumbar), així mantindrem en bon estat la musculatura ja que afavorim la seva flexibilitat, així com el moviment de les articulacions, alliberant les tensions i millorant en definitiva la nostra vitalitat.

La guia consta de 2 seccions diferenciades:
 • Estiraments de la zona cervical.
 • Estiraments de la zona dorsal i lumbar.
A la presentació s'especifica l'exercici a realitzar i com fer-ho. No es necessari que feu tots els exercicis, però podeu escollir 3 o 4 i fer 2-3 sèries de 15-20 repeticions. Podeu posar música relaxant a volum suau.

Les pautes generals, importants per fer-los correctament:
 • Moviments molt suaus i progressius, mai de forma brusca.
 • Moviments realitzats a poc a poc, amb calma i sense presses.
 • Mantenir la posició d'estirament de 15 a 20 segons.
 • Tornar a la posició inicial
 • Si hi ha possibilitat, millor fer-los davant d'un mirall, per observar el nostre posicionament.
Pròximament, dintre del bloc curricular de les TVA,  "HÀBITS SALUDABLES", també penjarem un altre recull d'estiraments i exercicis destinats a la musculatura dels braços, colzes, canells i dits que tant fem servir amb les noves tecnologies, i que cada cop amb més freqüència estan causant noves dolences.

Esperem que us sigui d'utilitat i us ajudi a sentir-vos millor!


----------------------------------------------------------------------

Debido a la situación actual de confinamiento pasamos muchas horas en casa y podemos caer en el sedentarismo, ¡a movernos poco o casi nada, vaya!.
Además no podemos olvidar que muchos y muchas estamos trabajando desde casa con el ordenador, las tabletas digitales y móviles también son muy utilizadas tanto por adultos como por los chico/as, pasando muchas horas sentados. 
Por estos motivos es muy aconsejable que incorporemos, sino cada día, si al menos 2-3 días a la semana, algún tipo de ejercicios o estiramientos que eviten este sedentarismo o estas posturas prolongadas y nos ayuden a prevenir futuras dolencias, sobretodo a nivel de la espalda.

En la escuela ya realizamos con algunos alumnos el llamado grupo de espalda, actividad donde los alumnos pueden tomar conciencia de la importancia de lo que hemos comentado anteriormente, y donde trabajamos algunos de los ejercicios de estiramiento que veréis a continuación.

Os proponemos una guía con una serie de estiramientos sencillos para la espalda, tanto para la zona alta de la columna vertebral (cervicales), como para la zona media-baja (dorsal y lumbar), así mantendremos en buen estado la musculatura ya que favorecemos su flexibilidad, así como el movimiento de las articulaciones, liberando tensiones y mejorando en definitiva nuestra vitalidad.

La guía consta de 2 secciones diferenciadas:
 • Estiramientos de la zona cervical.
 • Estiramientos de la zona dorsal y lumbar.
En la presentación se especifica el ejercicio a realizar y cómo hacerlo. No es necesario que hagáis todos los ejercicios, pero podéis elegir 3 o 4 y hacer 2-3 series de 15-20 repeticiones. Podéis poner música de relajación a un volumen suave.

Las pautas generales, importantes para hacerlos correctamente:
 • Movimientos muy suaves y progresivos, nunca de forma brusca.
 • Movimientos realizados poco a poco, con calma y sin prisas.
 • Mantener la posición de estiramiento de 15 a 20 segundos.
 • Volver a la posición inicial.
 • Si hay posibilidad, mejor hacerlos frente a un espejo para observar nuestro posicionamiento.
Próximamente, dentro del bloque curricular del grupo de la TVA, "HÁBITOS SALUDABLES", también colgaremos otra recopilación de estiramientos y ejercicios destinados a la musculatura de los brazos, codos, muñecas y dedos que tanto usamos con las nuevas tecnologías, y que cada vez con más frecuencia están causando nuevas dolencias.

¡Esperamos que os sea de utilidad y que os ayude a sentiros mejor!
Comentaris