Passa al contingut principal

DÒMINO

Us seguim proposant jocs de taula per treballar vocabulari i els grups consonàntics, en aquest cas amb la [r].

Podeu imprimir o dibuixar les vostres fitxes i enganxar-les en cartró per tal que siguin més resistents.

Les regles del joc són les mateixes que si juguéssim al clàssic dòmino, però en comptes d'aparellar números ho farem amb pictogrames d'ARASAAC. 
 • Primer cal col·locar totes les fitxes boca avall i moure-les bé.
 • Cada jugador agafa 5 fitxes. Comença el jugador que tingui una fitxa doble.
 • Quan és el meu torn he de buscar una fitxa que tingui el mateix dibuix de les quals hi ha en el mig.
 • Si la tinc, la poso al costat del dibuix igual.
 • Si no la tinc, agafo una de la pila que està cap per baix, si no està el dibuix passo de torn.
 • Guanya qui primer es queda sense fitxes.

A jugar!

----------------------------------------

Os seguimos proponiendo juegos de mesa para trabajar vocabulario y los grupos consonánticos, en este caso con la [r].

Podéis imprimir o dibujar vuestras fichas y pegarlas en cartón para que seran más resistentes.

Las reglas del juego son las mismas que si jugáramos al clásico dominó, pero en vez de emparejar números lo haremos con pictogramas de ARASAAC.
 • Primero hay que colocar todas las fichas boca abajo y moverlas bien. 
 • Cada jugador coge 5 fichas. Empieza el jugador que tenga una ficha doble. 
 • Cuando es mi turno tengo que buscar una ficha que tenga el mismo dibujo de las que hay en el medio. 
 • Si la tengo, la coloco junto al dibujo igual.
 • Si no la tengo, cojo una del montón boca abajo, si no está el dibujo paso de turno. 
 • Gana quien primero se queda sin fichas. 

¡A jugar!

Comentaris