Passa al contingut principal

Treballem l'atenció: fem sèries

Avui us presentem un recull de materials, excel·lents per treballar l'atenció amb objectes d'ús quotidià que podeu trobar fàcilment per casa i també per aprendre a fer sèries.
Aquest material consta de:
  • Un dossier de fitxes amb sèries: on podreu treballar les sèries a partir dels colors i les formes. Us recomanem que les descarregueu i imprimiu per poder-les pintar amb colors.
  • El joc de les sèries: on us proposem completar les sèries amb un click de ratolí. Us recomanem que us el descarregueu i jugueu còmodament al vostre ordinador.
  • Les plantilles per treballar l'atenció: creades pels companys d'ARASAAC, que podeu utilitzar sense imprimir o impreses, copiant les sèries proposades a cada pàgina amb els elements de casa (tangibles).
----------------------------------------

Hoy os presentamos una recopilación de materiales, excelentes para trabajar la atención con objetos de uso cotidiano que podéis encontrar fácilmente en casa y también para aprender a hacer series.
Este material consta de:
  • Un dossier de fichas con series: dónde podréis trabajar las series a partir de los colores y las formas. Os recomendamos que las descarguéis y imprimáis para poderlas pintar con colores.
  • El juego de las series: dónde os proponemos completar las series con un click de ratón. Os recomendamos que los lo descarguéis y juguéis cómodamente en vuestro ordenador.
  • Unas plantillas para trabajar la atención: creadas por los compañeros de ARASAAC, que podéis utilizar sin imprimir o impresas, copiando las series propuestas en cada página con los elementos de casa (tangibles).

DOSSIER DE FITXES AMB SÈRIES / DOSIER DE FICHAS CON SERIES:


EL JOC DE LES SÈRIES / EL JUEGO DE LAS SERIES:
PLANTILLES PER TREBALLAR L'ATENCIÓ AMB MATERIAL DE CASA  /
PLANTILLAS PARA TRABAJAR LA ATENCIÓN CON MATERIALES DE CASA:


INDICACIONS:
En totes aquestes activitats cal respectar el ritme de la persona i el temps que hi pugui dedicar, per algú fer-ne un serà un gran èxit! Per tant animeu-los en l’èxit i un altre dia ja en faran més! 
També podeu utilitzar un temporitzador digital o de cuina (també hi ha aplicacions als mòbils) per posar un temps de treball, que la persona entengui que és moment de concentrar-se i treballar fins que soni el timbre, i per tant comenceu per posar estones curtes de pocs minuts i a mida que veieu que vol més, amplieu el temps.
Hi ha persones que necessiten que vosaltres feu primer el que se li demana que facin, i a vegades el llenguatge oral no és comprès per tothom de la mateixa manera, per tant si sense dir res feu vosaltres l’acció, a poc a poc, de inici a fi, ho poden observar i comprendre-ho millor.
També podeu utilitzar el modelatge, que vol dir, posant-vos darrera seu fer conjuntament amb les vostres mans i les seves, l’acció conjuntament que s’ha de fer per completar la tasca.
Penseu que això que ens pot semblar tant senzill, per algunes persones requereix molt esforç i per tant no està de més oferir un premi o una recompensa en acabar la tasca, agafar un objecte que sabeu que li agrada, escoltar una cançó, veure un petit vídeo, una guerra de pessigolles, jugar amb un globus... imaginació al poder!
Si algú vol fer reptes de temps, podeu posar cronòmetres i escriure en un paper quant temps triga en fer cada tasca, pot ser un bon incentiu per algunes persones.
Si heu imprès el material podeu barrejar categories i posar una fitxa seguida d’una altre i tenint el material barrejat, això ja és complicar-ho més, però qui sap, segur que ens sorprenen!
Ja veieu, és una bona tasca per tothom i es pot fer de moltes formes! 
--------------------------------------
INDICACIONES:
¡Hay que respetar el ritmo de la persona y el tiempo que pueda dedicar, para alguien hacer uno será un gran éxito! ¡por tanto, anímales en el éxito, y otro día ya harán más!
También podéis utilizar un temporizador digital o de cocina (también hay aplicaciones en los móviles) para poner un tiempo de trabajo, que la persona entienda que es momento de concentrarse y trabajar hasta que suene el timbre, y por tanto comenzad por poner ratos cortos de pocos minutos y a medida que veáis que quiere más, ampliar el tiempo.
Hay personas que necesitan que vosotros hagáis primero lo que se le pide que hagan, y a veces el lenguaje oral no es comprendido por todos de la misma manera, por lo tanto, si en silencio hacéis vosotros la acción despacio, de inicio a fin, lo pueden observar y comprenderlo mejor.
También podéis utilizar el modelado, poniéndose detrás suyo hacer conjuntamente con sus manos y las tuyas, hacer la acción conjuntamente qué se debe hacer para completar la tarea.
Pensad que esto que nos puede parecer sencillo, para algunas personas requiere mucho esfuerzo y por tanto no está de más ofrecer un premio o una recompensa al terminar la tarea, coger un objeto que sabéis que le gusta, escuchar una canción, ver un pequeño vídeo, una guerra de cosquillas, jugar con un globo... imaginación al poder!
Si alguno queréis hacer retos de tiempo podéis poner cronómetros y escribir en un papel cuanto tiempo se tarda en hacer cada tarea, puede ser un buen incentivo para algunas personas.
Si habéis impreso el material pdoéis mezclar categorías y poner una ficha seguida de otra y teniendo el material mezclado, esto ya es complicarlo más, pero quién sabe, seguro que nos sorprenden!
Ya veis, es una buena tarea para todos y ¡se puede hacer de muchas formas!

Comentaris