Passa al contingut principal

Reflexologia Podal

La reflexologia podal és una teràpia holística no invasiva. Holística perquè considera el cos com un tot, ja que totes les seves parts estan interrelacionades i el símptoma de la malaltia és la manifestació local d'alguna cosa que afecta tot l'organisme, i no invasiva perquè no introduïm res extern, simplement activem el poder curatiu del propi cos.

Els peus tenen unes estructures extraordinàries. Cada peu està constituït per 26 ossos (entre els dos peus posseeixen una quarta part dels ossos del nostre cos), més de 7.200 terminacions nervioses i 107 lligaments. Totes aquestes estructures permeten desenvolupar una gran força i una gamma àmplia de moviments.

Tot i suportar tot el nostre pes corporal, els nostres peus són una de les parts més sensibles del nostre cos. Per aquesta raó els peus són el millor lloc per rebre massatges i tractament de reflexologia. Els reflexòlegs consideren que totes les parts de el cos estan connectades per una energia subtil que circula per tot el cos, des del cap als peus al llarg de deu zones o canals. Quan hi ha una malaltia o molèstia els canals es bloquegen i el flux de l'energia s'altera. treballant sobre els peus aquests canals es desbloquegen i permet que l'energia torni a fluir restablint l'equilibri. La qual cosa relaxa el cos, millora la circulació i alleuja els símptomes desagradables.

En reflexologia la majoria dels punts de pressió es treballen amb les puntes dels dits i amb la vora del polze, exercint una pressió constant.
L'objectiu de la sessió de treball que exposem a continuació serà relaxar els peus i permetre que flueixi tota l'energia del cos. Els nens reaccionen ràpidament a aquests tractaments suaus. És un contacte tranquil·litzador, que no fa mal i és molt beneficiós per a ells.

Per realitzar aquesta activitat buscarem o crearem un entorn agradable, amb música relaxant i olors agradables que ens permetrà deixar-nos fluir.
___________________________________________________________________________

La reflexología podal es una terapia holística no invasiva. Holística porque considera el cuerpo como un todo, ya que todas sus partes están interrelacionadas y el síntoma de la enfermedad es la manifestación local de algo que afecta a todo el organismo, y no invasiva porque no introducimos nada externo, simplemente activamos el poder curativo del propio cuerpo.

Los pies tienen unas estructuras extraordinarias. Cada pie está constituido por 26 huesos (entre los dos pies poseen una cuarta parte de los huesos de nuestro cuerpo), más de 7.200 terminaciones nerviosas y 107 ligamentos. Todas estas estructuras permiten desarrollar una gran fuerza y una gama amplia de movimientos.

A pesar de soportar todo nuestro peso corporal, nuestros pies son una de las partes más sensibles de nuestro cuerpo. Por esta razón los pies son el mejor lugar para recibir masajes y tratamiento de reflexología. Los reflexólogos consideran que todas las partes del cuerpo están conectadas por una energía sutil que circula por todo el cuerpo, desde la cabeza a los pies a lo largo de diez
zonas o canales. Cuando existe una enfermedad o molestia los canales se bloquean y el flujo de la energía se altera. Trabajando sobre los pies estos canales se desbloquean y permite que la energía vuelva a fluir restableciendo el equilibrio. Lo cual relaja el cuerpo, mejora la circulación y alivia los síntomas desagradables.

En reflexología la mayoría de los puntos de presión se trabajan con las yemas de los dedos y con el borde del pulgar, ejerciendo una presión constante.
El objetivo de la sesión de trabajo que exponemos a continuación será el de relajar los pies y permitir que fluya toda la energía del cuerpo. Los niños reaccionan rápidamente a estos tratamientos suaves. Es un contacto tranquilizador, que no hace daño y es muy beneficioso para ellos.

Para realizar esta actividad buscaremos o crearemos un entorno agradable, con música relajante y olores agradables que nos permitirá dejarnos fluir. 
Comentaris