Passa al contingut principal

LECTOESCRIPTURA: FITXES SANT JORDI

Les fitxes que hem preparat per Sant Jordi, són per anar treballant d'una forma més amena el tema que tant ens agrada i motiva a l'escola.

Hem preparat de diferents nivells però totes es poden anar readaptant.

A cada fitxa s'ha de posar el nom i la data. Alguns alumnes ho podran escriure copiant-lo d'un model que els pares podeu preparar en un full a part, uns altres ho podran fer a partir d'un dictat dels fonemes i números, també es pot fer resseguint les lletres i números que prèviament heu pogut escriure amb un retolador fluorescent o de color clar amb lletres majúscules.

Les fitxes de relacionar imatges les pot fer tothom igual.

Les fitxes de relacionar imatge/paraula o paraula/paraula, alguns alumnes ho podran fer a través de la seva lectura global, uns altres necessitaran que els llegiu la paraula i hauran de buscar la imatge o la mateixa paraula.

Les fitxes de copiar les paraules, es poden fer copiant el model o resseguint la paraula en color clar.

Esperem que passeu una bona estona mentre treballeu!

----------------------------------------------------

Las fichas que hemos preparado de San Jordi, son para ir trabajando de una forma más amena este tema que tanto nos gusta y nos motiva en la escuela.

Hemos preparado de diferentes niveles pero todas se pueden ir readaptando.

En cada ficha se debe poner el nombre y la fecha. Algunos alumnos lo podrán escribir copiándolo de un modelo que los padres podéis preparar en una hoja aparte, otros lo podrán hacer a partir de un dictado de los fonemas y números, también se puede hacer repasando las letras que previamente habéis podido escribir con un rotulador fluorescente o de color claro con letras mayúsculas.

Las fichas de relacionar imágenes las pueden hacer todos igual.

Las fichas de relacionar imagen/palabra o palabra/palabra, algunos alumnos lo podrán hacer a través de su lectura global, otros necesitarán que les leáis la palabra y deberán buscar la imagen o la misma palabra.

Las fichas de copiar las palabras, pueden hacerlas copiando el modelo o repasando la palabra en color claro.

¡Esperamos que paséis un buen rato mientras trabajáis!


FITXES CATALÀ

FICHAS CASTELLANOComentaris