Passa al contingut principal

Matemàtiques a la safata d'experimentació

A les safates d'experimentació els nens exploren a partir de la manipulació del material de la safata lliurement amb materials com per exemple: sorra, aigua, pa ratllat, farina, llenties… o amb d'altres objectes quotidians de casa com boles, botons, pedres, etc. que proporcionen una gran varietat de sensacions.
És important oferir una diversitat de qualitats com el pes, formes, dimensions, volums, textures, olors i colors. Busquem desenvolupar i augmentar el nivell de concentració i atenció i així els infants estructuren la ment mitjançant la informació que reben manipulant i a la vegada jugant.

També mitjançant aquests objectes els nens s'inicien en la lògica-matemàtica mentre fan diferents observacions: combinacions, classificacions, comparacions, seriacions, agrupacions, numeracions, associacions de la grafia del nombre amb la quantitat corresponent... 
Al mateix temps desenvolupen el seu llenguatge i s'habituen als hàbits de treball, manipulant amb tranquil·litat i mantenint una actitud de respecte envers els materials.

A continuació us fem una proposta de safata d'experimentació per treballar les associacions nombre-quantitat fins al número 10: Podeu crear la safata amb els materials que més us agradin. Avui us proposem fer la safata amb materials que podeu tenir per casa i que proporcionen a través de l'experimentació una situació de joc.

Esperem que mentre us divertiu aprengueu molt!
---------------------------------------

En las bandejas de experimentación los niños exploran a partir de la manipulación del material de la bandeja libremente con materiales como por ejemplo: arena, agua, pan rallado, harina, lentejas ... o con otros objetos cotidianos de casa como bolas, botones , piedras, etc. que proporcionan una gran variedad de sensaciones.

Es importante ofrecer una diversidad de propiedades como el peso, formas, dimensiones, volúmenes, texturas, olores y colores. Buscamos desarrollar y aumentar el nivel de concentración y atención y así los niños estructuran la mente mediante la información que reciben manipulando y a la vez jugando.

Mediante estos objetos los niños se inician en la lógica-matemática mientras hacen diferentes observaciones: combinaciones, clasificaciones, comparaciones, series, agrupaciones, numeraciones, asociaciones de la grafía del número con la cantidad correspondiente...

Al mismo tiempo desarrollan su lenguaje y se habitúan a los hábitos de trabajo, manipulando con tranquilidad y manteniendo una actitud de respeto hacia los materiales.

A continuación os hacemos una propuesta de bandeja de experimentación para trabajar las asociaciones número-cantidad hasta el número 10: Puede crear la bandeja con los materiales que más os gusten. Hoy os proponemos hacer la bandeja con materiales que pueden tener por casa y que proporcionan a través de la experimentación una situación de juego.

Esperamos que mientras os divirtáis aprendáis mucho!
Comentaris