Passa al contingut principal

Material TEACCH_ "atrapa les lletres"

No sempre tenim una impressora preparada per fer material i aquests dies estem tirant, encara més, d'imaginació, tot observant el que tenim per casa.... avui us proposem una activitat per realitzar amb material reciclable.

Treballar amb metodologia TEACCH (de l'abreviatura en anglès Treatment and Education of Autistic related Communication Handicapped Children) implica poder treballar de manera estructurada, amb una tasca clara i un entorn favorable, garantint l'aprenentatge potenciant l'èxit en el resultat de l'alumne i facilitant al màxim l'autonomia.

Potenciem doncs:
- tasques curtes.
- material organitzat visualment, potenciant el treball de dalt a baix i d'esquerra a dreta.
- concepte de "finalitzat".

Ha de quedar molt clar que s'ha de fer i com, per això, en el cas de la tasca que us proposem, delimitarem els espais per col·locar les peces, mostrarem un model del que demana la tasca i oferirem tantes peces com necessita el alumne per realitzar-la.

Una pista: ja podeu anar guardant taps!

--------------------------

No siempre tenemos una impresora preparada para hacer material y estos días estamos tirando, aún más, de imaginación, observando lo que tenemos por casa .... hoy os proponemos una actividad para realizar con material reciclable.

Trabajar con metodología TEACCH (de la abreviatura en inglés Treatment and Education of Autistic related Communication Handicapped Children)implica poder trabajar de manera estructurada, con una tarea clara y un entorno favorable, garantizando el aprendizaje potenciando el éxito en el resultado del alumno y facilitando al máximo la autonomía.

Potenciamos pues:
- tareas cortas.
- material organizado visualmente, potenciando el trabajo de arriba a abajo y de izquierda a derecha.
- concepto de "finalizado".

Debe quedar muy claro qué se debe hacer y cómo, por ello, en el caso de la tarea que os proponemos, delimitaremos los espacios para colocar las piezas, mostraremos un modelo de lo que pide la tarea y ofreceremos tantas piezas como necesita el alumno para llevarla a cabo

Una pista: ya podéis ir guardando tapones!

Comentaris