Passa al contingut principal

Jocs de l'Oca amb fonemes


El joc és una bona manera d'accedir al llenguatge i aprendre vocabulari d'una forma lúdica. A més permet treballar la pragmàtica: l'acceptació de normes, l'ús de torns o la demanda d'ajuda.

Us compartim uns taulers creats per jugar amb les regles del "Joc de l'oca" amb les lletres R, G i D:

Proposta d'activitat:

Les regles són les mateixes que la del tradicional “Joc de l'oca”. L'objectiu és ser el primer a arribar a la casella central de la “Gran Oca”, saltant de casella a casella segons la tirada del dau. 
La gran diferència és que l'element central no és una Oca, sinó un ratolí, un gat o un dit (segons el tauler de la lletra triada).

Les caselles contenen paraules amb la lletra triada i s'han d'anomenar al passar per elles, van dirigides fonamentalment a l'entrenament i reforç d'aspectes fonètics /r/, /g/ i /d/, a través de l'ajuda visual amb els pictogrames d'ARASAAC. Els tres taulers estan pensats per jugar tant en castellà com en català.

Hi ha caselles especials:
- RATOLÍ/ GAT/ DIT: si caus en una d'aquestes caselles, s'avança fins a la següent i es torna a tirar.
- DAUS: caselles 18 i 23, d'un dau es va a un altre.
- TORNAR: casella 21, s'ha de tornar a l'inici, a la fletxa de sortida.

Us adjuntem els 3 taulers i un document amb el llistat de paraules per a cada “Joc de l'oca”.

Ara ja... a jugar!

------------------------------------------

El juego es una buena manera de acceder al lenguaje y aprender vocabulario de una forma lúdica. Además permite trabajar la pragmática: la aceptación de normas, el uso de turnos o la demanda de ayuda.

Os compartimos unos tableros creados por jugar con las reglas del "Juego de la oca" con las letras,R, G y D:

Propuesta de actividad:

Las reglas son las mismas que las del tradicional "Juego de la oca". El objetivo es ser el primero en llegar a la casilla central de la "Gran Oca", saltando de casilla en casilla según la tirada del dado.
La gran diferencia es que el elemento central no es una Oca, sino un ratón, un gato o un dedo (según el panel de la letra elegida).

Las casillas contienen palabras con la letra elegida y que hay que nombrar al pasar por ellas, van dirigidas fundamentalmente al entrenamiento y refuerzo de aspectos fonéticos /r/, /g/ y /d/, a través de la ayuda visual con los pictogramas de ARASAAC. Los tres tableros están pensados para jugar tanto en castellano como en catalán.

Hay casillas especiales:
- RATÓN/ GATO/ DEDO: si caes en una de estas casillas, se avanza hasta la siguiente y se vuelve a tirar.
- DADOS: casillas 18 y 23, de un dado se va a otro.
- VOLVER: casilla 21, se debe volver al inicio, en la flecha de salida.

Os adjuntamos los 3 tableros y un documento con el listado de palabras para cada "Juego de la oca".

Ahora ya... ¡a jugar!

Comentaris