Passa al contingut principal

AVALUACIÓ DE CÀRRECS:

Constatem que heu anat fent molts càrrecs a casa, i us proposem de fer una breu avaluació de totes les tasques de la llar realitzades! Estem molt contents per totes les feines que sabem que heu seguit fent a casa o heu après de nou, i creiem que comentar com han anat i anotar-ho, serà positiu per vosaltres, per reafirmar la bona feina feta i conèixer també amb quins càrrecs gaudim més i/o ens sentim més còmodes.

A continuació trobareu:
  • Fitxa d'avaluació general.
  • Fitxes d'avauluació d'un càrrec individualment amb diferents nivells de dificultat (podeu imprimir la pàgina tantes vegades com càrrecs s'hagin fet).
  • I un suport amb pictogrames ARASAAC de tots els càrrecs per retallar i enganxar a les fitxes anteriors al lloc corresponent.
Felicitats a pares, mares, nois i noies per tant bona feina!

-----------------------------------------------------------

Constatamos que habéis ido haciendo muchos cargos en casa, y os proponemos de hacer una breve evaluación de todas las tareas del hogar realizadas! Estamos muy contentos por todas las tareas que sabemos habéis seguido haciendo en casa o que habéis aprendido de nuevo, y creemos que comentar como han ido y apuntarlo, será positivo para vosotros, para reafirmar el buen trabajo realizado y conocer también con qué cargos disfrutamos más y/o nos sentimos más cómodos.

A continuación encontraréis:
  • Ficha de evaluación general.
  • Fichas de evaluación de un cargo individualmente con diferentes niveles de dificultad (podéis imprimir la página tantas veces como cargos se hayan realizado).
  • Y un soporte con pictogramas ARASAAC de todos los cargos para recortar y pegar en las fichas anteriores en el sitio correspondiente.
Felicidades a padres, madres, chicos y chicas por tan buen trabajo!

Comentaris