Passa al contingut principal

MATEMÀTIQUES: FITXES COMPTAR

Us presentem unes propostes de fitxes per que els nois/es comptin un seguit d'imatges per tal de repassar la sèrie numèrica de l'1 al 6. També serveix perquè relacionin la quantitat resultant amb la grafia del número que correspon i, per tant, puguin anar adquirint el concepte de xifra-quantitat.

En aquestes fitxes el treball es fa a partir d'encerclar, pintar i relacionar amb fletxes (també es pot fer assenyalant)... però es pot afegir una mica de dificultat amb la relació de la grafia del número escrivint-la, copiant-la o repassant-la.

Bona feina!

------------------------------------------------------

Os presentamos unas propuestas de fichas para que los chicos/as cuenten una serie de imágenes para repasar la serie numérica del 1 al 6. También sirve para que relacionen la cantidad resultante con la grafía del número que corresponde y así puedan ir adquiriendo el concepto de cifra-cantidad.

En estas fichas el trabajo se hace a partir de rodear, pintar y relacionar con flechas (también se puede hacer señalando)... pero se puede añadir un poco de dificultad realizando la grafía del número escribiéndola, copiándola o repasándola.

¡Buen trabajo!

Comentaris