Passa al contingut principal

SUPORTS VISUALS A CICLE INFANTIL I CICLE MITJÀ

Avui parlarem una mica dels suports visuals (fotografies i pictogrames ARASAAC), què són i per a què serveixen.

Els suports visuals proporcionen un recurs fonamental per millorar la comprensió social, millorar les competències cognitives i comunicatives, i representen una via de comunicació per aquells infants i joves que no tenen un llenguatge oral funcional. Afavoreixen el desenvolupament de l'autonomia personal, l'espontaneïtat, l'autoregulació de la conducta, disminueixen els nivells d'ansietat i frustració, donant al nen un major nivell d'adaptació i participació activa en el context que l'envolta.

Serveixen per:
  • Estructurar l'espai, ajuden a diferenciar un espai d'un altre, relacionant les activitats amb els llocs on es realitzen.
  • Anticipació i estructura del temps, horaris de l'aula, agendes visuals. És molt important anticipar quina activitat farem i si i hi haurà algun canvi en la rutina del dia.
  • Suport per a estructurar i comprendre el llenguatge, ja que les imatges poden potenciar el llenguatge oral.
A continuació podreu recordar les activitats amb pictogrames que fan durant la setmana els nens de Cicle Infantil i Cicle Mitjà relacionant-les amb els professionals en foto que les porta a terme.

Observeu amb atenció les imatges i esperem que gaudiu recordant!

-----------------------------------------------------

Hoy hablaremos de los soportes visuales (fotografías y pictogramas ARASAAC), qué son y para qué sirven.

Los soportes visuales proporcionan un recurso fundamental para mejorar la comprensión social, mejorar las competencias cognitivas y comunicativas, y representan una vía de comunicación para aquellos niños y jóvenes que no tienen un lenguaje oral funcional. Favorecen el desarrollo de la autonomía personal, la espontaneidad, la autorregulación de la conducta, disminuyen los niveles de ansiedad y frustración, dando al chico un mayor nivel de adaptación y participación activa en el contexto que le rodea.
Sirven para:
  • Estructurar el espacio, ayudan a diferenciar un espacio de otro, relacionando las actividades con los lugares donde se realizan.
  • Anticipación y estructura del tiempo, horarios del aula, agendas visuales. Es muy importante anticipar qué actividad haremos y si habrá algún cambio en la rutina del día.
  • Soporte para estructurar y comprender el lenguaje ya que las imágenes pueden potenciar el lenguaje oral.
A continuación podréis recordar las  actividades en pictogramas que hacen durante la semana los niños de Ciclo Infantil  y Ciclo Medio relacionándolas con los profesionales  en fotos  que las lleva a cabo.
Observad con  atención las imágenes y esperemos que disfrutéis recordando!

Comentaris