Passa al contingut principal

Treballem el SI i el NO ( 2 )

Avui us tornem a presentar un material per treballar la comprensió, el raonament verbal i el pensament racional, a través d'activitats o fitxes en les que us presenten diferents anunciats (amb recolzament visual amb pictogrames ARASAAC, dibuixos o fotografies), perquè amb els vostres fills i filles pogueu treballar el SI i el NO dins d'una mateixa família semàntica (si és un objecte, un animal, un aliment, etc) o respondre algunes preguntes associades a una imatge o de caire personal.

És un recull de fitxes on hi trobareu:
  • Classificacions, mitjançant llistes de pictogrames amb la seva paraula, i l'alumne/a ha de categoritzar-les utilitzant el SI i el NO, segons si formen part d'aquell camp semàntic o no.
  • Preguntes personals on l'alumne ha de respondre SI o NO, segons els seus gustos o preferències.
  • Reculls de preguntes associades a una imatge o fotografia, on hauran de respondre aspectes relacionats amb la descripció d'aquesta amb un SI o un NO.
  • Diferenciem les paraules SI i No, fent una cerca i encerclant per lletres i colors.
Esperem que us agradi i que treballeu molt!

------------------------------

Hoy os presentamos de nuevo un material para trabajar la comprensión, el razonamiento verbal y el pensamiento racional, a través de actividades o fichas en las que os presentan diferentes enunciados (con refuerzo visual con los pictogramas de ARASAAC), para que con vuestros hijos e hijas podáis trabajar entre el SI y el NO dentro de una misma familia semántica (si es un objeto, un animal, un alimento, etc) o responder algunas preguntas asociadas a una imagen o de carácter personal.

Es una recopilación de fichas donde encontraréis:
  • Clasificaciones, mediante listas de pictogramas con su palabra, y el alumno/a tiene que categorizarlas utilizando el SI y el No, según si forman parte de aquel campo semántico o no.
  • Preguntas personales donde el alumno tiene que responder SI o NO, según sus gustos o preferencias.
  • Recopilación de preguntas asociadas a una imagen o fotografía, dónde tendrán que responder aspectos relacionadas con la descripción de esta con un SI o un NO.
  • Diferenciar las palabras SI y NO, haciendo una búsqueda y rodeándolas por letras y colores.
Deseamos que os guste y a trabajar mucho!


Comentaris