Passa al contingut principal

CONFEGIM EL NOM

Avui explicarem  que hi ha un element format per lletres que pren moltíssima importància i que regula les situacions a l'aula: el nom de cadascú.
El troben escrit per tot arreu i reconèixer-lo els permet resoldre situacions funcionals, com ara  endreçar les seves pertinences, ocupar un espai concret, ordenar els seus treballs, identificar-se davant dels companys, anticipar l'ordre de participació en determinades activitats...
De seguida, el nom propi comença a donar sentit al codi escrit perquè és totalment útil i es converteix en un dels signes identificadors més importants i propers. És la font de motivació indiscutible per descobrir les lletres i l'escrit, i per tant, començar el procés de la lectoescriptura a partir del propi nom és el millor punt de partida.
Ha de ser, però, una descoberta plaent, a partir d'activitats que tinguin sentit com ara l'ús del nom escrit en les rutines de classe o a través de jocs i activitats lúdiques.
Avui us presentem un material en el que els nens han de:
  1. Confegir el seu nom a partir del model.
  2. Confegir el seu nom sense model.

Us animem a treballar el nom de cadascú , dels companys de la classe i dels altres companys més propers.-----------------------------------------------------------------------

Hoy explicaremos que hay un elemento formado por letras que toma muchísima importancia y que regula las situaciones en el aula: el nombre de cada uno.
Se encuentra escrito por todas partes y reconocerlo les permite resolver situaciones funcionales, tales como guardar ordenadas sus pertenencias, ocupar un espacio concreto, ordenar sus trabajos, identificarse ante los compañeros, anticipar el orden de participación en determinadas actividades ...
Enseguida, el nombre propio empieza a dar sentido al código escrito porque es totalmente útil y se convierte en uno de los signos identificadores más importantes y cercanos. Es la fuente de motivación indiscutible para descubrir las letras y el escrito, y por tanto, comenzar el proceso de la lectoescritura a partir del propio nombre es el mejor punto de partida.
Debe ser, sin embargo, un descubrimiento placentero, a partir de actividades que tengan sentido como el uso del nombre escrito en las rutinas de clase o a través de juegos y actividades lúdicas.
Hoy os presentamos un material en el que los niños deben:
1. Componer su nombre a partir del modelo.
2. Componer su nombre sin modelo.
Os animamos a trabajar el nombre de cada niño, de los compañeros de la clase y de los otros compañeros más cercanos.


Comentaris