Passa al contingut principal

ESTIMULACIÓ BASAL

El concepte d'estimulació basal va ser desenvolupat pel doctor alemany Andreas Fröhlich a mitjans dels anys setanta. Fröhlich va demostrar que les capacitats innates (basals) de cada ésser humà en l'àrea de la percepció proporcionen un punt de partida suficient per promoure i estimular la percepció i la comunicació.

Sabem que si l'entorn d'una persona és per qualsevol motiu insuficientment estimulant, pot patir privacions sensorials. Quan s'acompanya d'una falta de moviment, això es diu privació sensorial-motora. En aquest sentit, es parla d'un dany secundari a l'intel·lecte resultant de la privació massiva sensorial i motora.

Utilitzant les diverses tècniques d'estimulació basal, proporcionem a les persones una dosi diària molt necessària d'estimulació dels seus propis cossos i la percepció de l'entorn. Això promou la creació de noves connexions entre les neurones.

El mètode respecta les diverses etapes de desenvolupament d'una persona i es basa en experiències personals amb el mateix cos des del període del desenvolupament prenatal. L'estimulació basal ajudarà a les persones a sentir els límits dels seus propis cossos, a experimentar-lo personalment i a sentir el món que l'envolta, així com la presència dels altres. D'aquesta manera s'establirà una bona comunicació interpersonal.

Les tècniques del mètode es divideixen en elements bàsics i estesos d'estimulació: La primera inclou estimulació somàtica, vibratòria i vestibular; l'últim inclou estimulació òptica, auditiva, olfactiva, oral i tàctil-hàptica.

Els objectius principals són mantenir i sentir la pròpia vida.

L'estimulació basal és un mètode de vital importància per a treballar amb els nostres alumnes. Està molt present totes les activitats que realitzem dia a dia amb ells. 

En aquesta presentació que hem preparat donem una petita explicació teòrica i un breu enfocament de les àrees que es treballen. A més, es descriuen alguns exercicis, senzills i fàcils de fer a casa, que us ajudaran a pensar i improvisar molts altres propis. 

Segur que sereu molt creatius!
____________________________________

El concepto de estimulación basal fue desarrollado por el doctor alemán Andreas Fröhlich a mediados de los años 70.


Fröhlich demostró que las capacidades innatas (basales) de cada ser humano en el área de la percepción proporcionan un punto de partida suficiente para promover y estimular la percepción y la comunicación.

Sabemos que si el entorno de una persona es por cualquier motivo insuficientemente estimulante, puede sufrir privaciones sensoriales. Cuando se acompaña de una falta de movimiento, esto se llama privación sensorial-motora. En este sentido, se habla de un daño secundario al intelecto resultante de la privación masiva sensorial y motora.

Utilizando las diversas técnicas de estimulación basal, proporcionamos a las personas una dosis diaria muy necesaria de estimulación de sus propios cuerpos y la percepción del entorno. Esto promueve la creación de nuevas conexiones entre las neuronas.

El método respeta las diversas etapas de desarrollo de una persona y se basa en experiencias personales con el propio cuerpo desde el período del desarrollo prenatal. La estimulación basal ayudará a las personas a sentir los límites de sus propios cuerpos, a experimentarlo personalmente y a sentir el mundo que lo rodea, así como la presencia de los otros. De esta manera se establecerá una buena comunicación interpersonal.

Las técnicas del método se dividen en elementos básicos y extendidos de estimulación: La primera incluye estimulación somática, vibratoria y vestibular; el último incluye estimulación óptica, auditiva, olfativa, oral y táctil-háptica.

Los objetivos principales son mantener y sentir la propia vida.

La estimulación basal es un método de vital importancia para trabajar con nuestros alumnos. Está muy presente todas las actividades que realizamos día a día con ellos. 

En esta presentación que hemos preparado damos una pequeña explicación teórica y un breve enfoque de las áreas que se trabajan. 
Se describen algunos ejercicios, sencillos y fáciles de realizar en casa, que os ayudaran a pensar e improvisar otros muchos propios. 

¡Seguro que seréis muy creativos!


Comentaris