Passa al contingut principal

MATEMÀTIQUES: FITXES RESTES

Les següents fitxes que us presentem de l'àrea de matemàtiques són per treballar i exercitar la resta.

Proposem començar repassant la sèrie numèrica descendent, seguir amb exercicis d'eliminar elements d'un conjunt i restes amb suport visual, i finalment provem de restar mentalment.

Recordeu que podeu oferir el suport que creieu necessari a cada noi/a (amb material manipulatiu per exemple), ja que la seva forma d'aprenentatge és individual.


-----------------------------------------------------

Las siguientes fichas que os presentamos del área de matemáticas son para trabajar y ejercitar la resta.

Proponemos empezar repasando la serie numérica descendiente. Seguir con ejercicios de eliminar elementos de un conjunto y restas con soporte visual, y finalmente intentar restar mentalmente.

Recordad que podéis ofrecer el soporte que creáis necesario a cada chico/a (con material manipulativo por ejemplo), ya que su forma de aprendizaje es individual.
Comentaris