Passa al contingut principal

MOTRICITAT FINA

L'objectiu de treballar la motricitat fina és promoure moltes i variades activitats que treballin el domini de la mà, la destresa, la tonicitat dels dits, la precisió, la força i la pressió realitzades amb les mans i els dits, així com potenciar la coordinació oculomanual.

La psicomotricitat està relacionada amb el nivell maduratiu del nen i cal exercitar-la perquè es desenvolupi i s'interioritzi amb més facilitat.

A continuació us presentem una sèrie d'activitats que ens ajudaran a poder treballar la motricitat fina amb els nens. Podrem utilitzar material que tingueu per casa, material reciclat, o algun més comercial.

---------------------------------------

El objetivo de trabajar la motricidad fina es promover muchas y variadas actividades que trabajen el dominio de la mano, la destreza, la tonicidad de los dedos, la precisión, la fuerza y ​​la presión realizadas con las manos y los dedos, así como potenciar la coordinación óculo-manual.

La psicomotricidad está relacionada con el nivel madurativo del niño y hay que ejercitarla para que se desarrolle y se interiorice con más facilidad.

A continuación presentamos una serie de actividades que nos ayudarán a poder trabajar la motricidad fina con los niños. Podremos utilizar material que tengamos por casa, material reciclado, o alguno más comercial.⇒ Proposta d'activitat 1/ Propuesta de actividad 1
En una galleda o safata introduir taps, després amb dos pals intentar pescar el màxim número de taps possibles.

En un cubo o bandeja introducir tapones, después con dos palos intentar pescar el máximo numero de tapones posibles.


⇒ Proposta d'activitat 2/ Propuesta de actividad 2

Posar dins d'una ampolla de plàstic, fent la pinça amb els dits, diferents materials rodons com poden ser els pompons de colors.

Poner dentro de una botella de plástico, haciendo pinza con los dedos, diferentes materiales redondos como pueden ser los pompones de colores. 


⇒ Proposta d'activitat 3/ Propuesta de actividad 3

A una galleda o safata posar aigua i introduir petites gomes elàstiques, després amb una canyeta o pal intentem agafar aquestes gomes.

En un cubo o bandeja poner agua e introducir pequeñas gomas elásticas, después con una caña o palo coger estas gomas. ⇒ Proposta d'activitat 4/ Propuesta de actividad 4

Agafar amb les pinces de cuina pompons i posar-los dins dels foradets de les glaçoneres o caixa d'ous.

Coger con las pinzas de cocina pompones y poner-los dentro de los agujeros de una cubitera o caja de huevos.Esperem que gaudiu de les propostes i us animem a compartir-les amb nosaltres!

Esperamos que disfruteis de las propuestas y os animamos a compartirlas con nosotros!

Comentaris