Passa al contingut principal

MATES: GRAFISME DEL 1 AL 6

En aquestes fitxes que avui us presentem pretenem que els nois/es associïn la quantitat d'objectes que veuen als dibuixos amb la grafia del número corresponent. A més busquem que facin un treball grafomotriu de la numeració de l'1 al 6.

Poden repassar prèviament la sèrie de l'1 al 6 verbalment o assenyalant els números que l'adult pot haver escrit ordenadament, verbalitzant-la alhora o abans de que el noi/-a ho assenyali. 
També poden fer servir material com a suport  (cigrons, botons,...) per contar fins al número 6.

Per acabar, poden pintar els dibuixos com els agradi!


---------------------------------------------------------------------------------


En estas fichas que hoy os presentamos pretendemos que los chicos/as asocien la cantidad de objetos que ven en los dibujos con la grafía del número correspondiente. Además buscamos que hagan un trabajo grafo-motriz de la numeración del 1 al 6.

Pueden repasar previamente la serie del 1 al 6 verbalmente o señalando los números que el adulto puede haber escrito ordenadamente, verbalizando a la vez o antes de que el chico/a lo señale. 
También pueden utilizar material como soporte (garbanzos, botones,...) para contar hasta el número 6.

¡Por último, pueden pintar los dibujos como les guste!

Comentaris